Kuva -

Yleistä TVK:n onnettomuustutkinnassa

TVK tekee työpaikkaonnettomuuksien tutkintaa ja tuottaa niistä anonyymejä julkaisuja työturvallisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on, että onnettomuustapauksia tutkimalla opitaan ja levitetään tietoa, jotta samankaltaisilta onnettomuuksilta vältytään tulevaisuudessa. Työturvallisuuden kehittymisen näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että tieto sattuneista työpaikkatapaturmista kerrotaan julkisesti. Näin tutkinnalla saavutettu tieto siirtyy eteenpäin ja on helpommin saatavilla. 

TVK toteuttaa onnettomuustutkintaa yksityiskohtaisena TOT-tutkintana ja lyhyempien tapaturmaraporttien muodossa työpaikkakuolemat.fi sivuilla. 

Alla TVK:n ja Työturvallisuuskeskuksen yhdessä tuottamia animaatiota

31.7.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;