Kuva -

Työpaikkatapaturmien avoin data

Aineiston kuvaus

Tietokanta: anonyymi tiedosto (csv-muotoinen eli eri tiedot on eroteltu toisistaan pilkuilla) palkansaajille 2016-2017 sattuneista korvatuista työpaikkatapaturmista, toisin sanoen työssä ja työajalla työasialiikenteessä sattuneista tapaturmista.

Aineiston 1. rivi luettelee muuttujatiedot samassa järjestyksessä kuin ne ovat riveille kirjoitettuna. Sen jälkeen jokainen aineiston rivi sisältää yhden korvatun työpaikkatapaturman muuttujatietoja.

Jos samassa tapaturmassa on loukkaantunut useampi palkansaaja, kyseessä olevat tapaturmat näkyvät erillisinä riveinä. Toisaalta myös samassa yrityksessä ja/tai samalle henkilölle on ajanjaksolla saattanut tapahtua useita eri työpaikkatapaturmia.

Muuttujien luokitukset löytyvät alta ja aineiston yhteyteen liitetystä luokitusoppaasta.

Ammattiluokitusopas https://www.stat.fi/fi/luokitukset/ammatti/ joka on vaihtelevaan tarkkuuteen käytössä, jos tarkempaa tasoa ei ole käytössä niin 3. merkkiin asti täytetty lopusta nollilla.

Toimialaluokitus (Toimialaluokitus 2008) http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html (sillä poikkeuksella, että kuntien ja kuntayhtymien työntekijöiden työpaikkatapaturmat on muodostettu omaksi päätoimialaksi Z ja tarkemmilla kooditasoilla merkinnällä ZZ ja ZZZ ”Kuntasektori”, sisältäen kunnat ja kuntayhtymät).

Yrittäjien vahinkoja ei ole tietokannassa mukana. Tietoja kodin ja työpaikan välisellä matkalla sattuneista työmatkatapaturmista ei ole tietokannassa mukana. Tietoja korvatuista ammattitaudeista tai ammattitautiepäilyistä ei ole tietokannassa mukana.

Mahdollisista tulkintaan liittyvistä epäselvistä seikoista voi kysyä esim. sähköpostitse janne.sysi-aho@tvk.fi tai marja.kaari@tvk.fi .

Jos aineistosta löytyy muita virheellisyyksiä kuin yksittäisiä todennäköisiä koodausvirheitä, myös niistä pyydetään ilmoittamaan. Pyydämme myös saada tiedoksi aineistolla tehtyjen opinnäytteiden, selvitysten, tutkimusten tms. raportteja, tuloksia, ideoita ja havaittuja jatkotutkimustarpeita.

Lähdeviittausohje:

Tapaturmavakuutuskeskus, palkansaajien työtapaturmatilasto, aineiston tilanne 26.8.2019. Tietokanta on muodostettu 3.9.2019 TVK/Janne Sysi-Aho.

Avoin data 2017, zip-pakattu

Muuttujat ja luokitukset 
myös TVK:n kotisivuilla kohdassa tilastot

VUOSI = sattumisvuosi
TOLP = päätoimiala
TOL2P = toimiala 2-nro kooditaso
TOL3P = toimiala 3-nro kooditaso
AIHE = vahingoittumistapaan liittyvä välitön aineellinen aiheuttaja
RUUMIS = vahingoittunut ruumiinosa
TYOTEHT = työtehtävä
TYOSUOR = työsuoritus
POIKKEA = poikkeama
VAHITAP = vahingoittumistapa
VAHLKM = vahinkojen lukumäärä (aina 1)
A1LK = pääammattiluokka
A2LK = ammattiluokka 2-nro kooditaso
A3LK = ammattiluokka 3-nro kooditaso
TYMPA = työympäristö

 

8.3.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;