Kuva -

TVK:n julkaisut

Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisusarjan sekä analyysisarjan julkaisut löytyvät TVK:n julkaisusarjat -sivulta.

 

Vakuutuskäsikirja

Vakuutuskäsikirjan (815kt, pdf) on laatinut ja sitä ylläpitää TVK:n vakuutusverkosto. Verkosto ottaa mielellään vastaan palautetta käsikirjan kehittämisestä. Palautetta voi lähettää verkostovastaavalle (elina.holmas@tvk.fi). 

 

Työtapaturman ja ammattitaudin ilmoittaminen - Opas työpaikkojen käyttöön (pdf, julkaistu suomeksi 4.6.2015)

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen koulutusdiat (powerpoint-esitys)

Tapaturmavakuutuskeskus 2016 vuosikertomus (pdf)

Ammatti- ja vastuuluokitus

Ammattiluokitus TK 2010 (otettu käyttöön vakuutuslaitoskohtaisesti 1.1.2015 tai 1.1.2016) sekä TVK:n ylläpitämä riskiluokitus (voimaan 1.1.2015)

Ammattiluokitus TK2010 (pdf)

Ammattiluokkien jako riskiluokkiin:
TK 2010 (pdf) ja TVL 2009 (pdf)

Vuoden 2009 alusta voimaan tullut ammatti- ja vastuuluokitus (Päivitetty 14.1.2011)
Ammattiluokitus 2009
Ammattiluokitus 2009 hakemisto Excel-muodossa
Vastuuluokkataulukko 2009

31.12.2008 saakka voimassa ollut ammatti- ja vastuuluokitus:
Ammattiluokitus 2004
Vastuuluokkataulukko 2005

Tilastojulkaisut

Työtapaturmat 2005-2016 yleinen osa (powerpoint)| Julkaistu 29.3.2018
Työtapaturmat 2005-2016 grafiikka toimialat (powerpoint) | Julkaistu 29.3.2018
Työtapaturmat 2005-2016  tilastojulkaisu (kotisivut) | Julkaistu 29.3.2018

Työtapaturmavakuutus numeroina 2016 | Julkaistu 6/2018

Työtapaturmavakuutus numeroina 2015 | Julkaistu 6/2017

Työtapaturmat - Tilastovuodet 2005-2015 | Julkaistu 16.2.2017
Julkaisun tilastotiedot excel-taulukoissa | Julkaistu 16.2.2017
Julkaisun graafiikka diaesityksenä | Julkaistu 16.2.2017

Tilastojulkaisu 2015 - Tilastoja työtapaturmista vuoteen 2014 asti
Tilastojulkaisu 2015 - Esitysgrafiikka (su)

Tilastojulkaisu 2014 - Tilastoja työtapaturmista vuoteen 2013 asti
Tilastojulkaisu 2014 - Esitysgrafiikka (su)
Tilastojulkaisu 2014 - Esitysgrafiikka (eng)
Tilastojulkaisu 2013 - Tilastoja työtapaturmista vuoteen 2012 asti
Tilastojulkaisu 2012 - Tilastoja työtapaturmista vuoteen 2011 asti
Tilastojulkaisu 2011 - Tilastoja työtapaturmista vuoteen 2010 asti

Työturvallisuusjulkaisut

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä (pdf)

LTI-ohje (ohje työpaikoille tapaturmataajuuden laskentaan) | julkaistu 26.9.2016

TOT-käsikirja | julkaistu 9.6.2016

Tieliikenneonnettomuudet raskaan liikenteen työturvallisuusongelmana | yhteistyössä TVL, Liikennevakuutuskeskus ja T Ojala/ Safety Futures

Vaara vaanii kaivannossa -opas 2013, Julkaisijat: Infra, Aluehallintovirasto, Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys, Koneyrittäjät, Työsuojelurahasto, Ramboll

Tapaturmavakuutuslain soveltamisesta laaditut vanhat esitteet

Miksi korvaus evättiin? (vuodelta 2006)
Jos sinulle sattuu työtapaturma (Päivitetty 11.6.2009)
Tietoa tapaturmavakuutuksesta (Päivitetty 11.6.2009)

28.2.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;