Kuva -

TVK:n julkaisut

Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisusarjan sekä analyysisarjan julkaisut löytyvät TVK:n julkaisusarjat -sivulta.

 

Vakuutuskäsikirja

Vakuutuskäsikirjan (815kt, pdf) on laatinut ja sitä ylläpitää TVK:n vakuutusverkosto. Verkosto ottaa mielellään vastaan palautetta käsikirjan kehittämisestä. Palautetta voi lähettää verkostovastaavalle (elina.holmas@tvk.fi). 

 

Työtapaturman ja ammattitaudin ilmoittaminen - Opas työpaikkojen käyttöön (pdf, julkaistu suomeksi 4.6.2015)

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen koulutusdiat (powerpoint-esitys)

Tapaturmavakuutuskeskus 2016 vuosikertomus (pdf)

Ammatti- ja vastuuluokitus

Ammattiluokitus TK 2010 (otettu käyttöön vakuutuslaitoskohtaisesti 1.1.2015 tai 1.1.2016) sekä TVK:n ylläpitämä riskiluokitus (voimaan 1.1.2015)

Ammattiluokitus TK2010 (pdf)

Ammattiluokkien jako riskiluokkiin:
TK 2010 (pdf) ja TVL 2009 (pdf)

Vuoden 2009 alusta voimaan tullut ammatti- ja vastuuluokitus (Päivitetty 14.1.2011)
Ammattiluokitus 2009
Ammattiluokitus 2009 hakemisto Excel-muodossa
Vastuuluokkataulukko 2009

31.12.2008 saakka voimassa ollut ammatti- ja vastuuluokitus:
Ammattiluokitus 2004
Vastuuluokkataulukko 2005

Tilastojulkaisut

Työtapaturmat 2005-2016 yleinen osa (powerpoint)| Julkaistu 29.3.2018
Työtapaturmat 2005-2016 grafiikka toimialat (powerpoint) | Julkaistu 29.3.2018
Työtapaturmat 2005-2016  tilastojulkaisu (kotisivut) | Julkaistu 29.3.2018

Työtapaturmavakuutus numeroina 2016 | Julkaistu 6/2018

Työtapaturmavakuutus numeroina 2015 | Julkaistu 6/2017

Työtapaturmat - Tilastovuodet 2005-2015 | Julkaistu 16.2.2017
Julkaisun tilastotiedot excel-taulukoissa | Julkaistu 16.2.2017
Julkaisun graafiikka diaesityksenä | Julkaistu 16.2.2017

Tilastojulkaisu 2015 - Tilastoja työtapaturmista vuoteen 2014 asti
Tilastojulkaisu 2015 - Esitysgrafiikka (su)

Tilastojulkaisu 2014 - Tilastoja työtapaturmista vuoteen 2013 asti
Tilastojulkaisu 2014 - Esitysgrafiikka (su)
Tilastojulkaisu 2014 - Esitysgrafiikka (eng)
Tilastojulkaisu 2013 - Tilastoja työtapaturmista vuoteen 2012 asti
Tilastojulkaisu 2012 - Tilastoja työtapaturmista vuoteen 2011 asti
Tilastojulkaisu 2011 - Tilastoja työtapaturmista vuoteen 2010 asti

Työturvallisuusjulkaisut

Kuolemaan johtaneet ja vakavat tapaturmat teollisissa työtehtävissä (pdf)

LTI-ohje (ohje työpaikoille tapaturmataajuuden laskentaan) | julkaistu 26.9.2016

TOT-käsikirja | julkaistu 9.6.2016

Tieliikenneonnettomuudet raskaan liikenteen työturvallisuusongelmana | yhteistyössä TVL, Liikennevakuutuskeskus ja T Ojala/ Safety Futures

Vaara vaanii kaivannossa -opas 2013, Julkaisijat: Infra, Aluehallintovirasto, Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys, Koneyrittäjät, Työsuojelurahasto, Ramboll

Tapaturmavakuutuslain soveltamisesta laaditut vanhat esitteet

Miksi korvaus evättiin? (vuodelta 2006)
Jos sinulle sattuu työtapaturma (Päivitetty 11.6.2009)
Tietoa tapaturmavakuutuksesta (Päivitetty 11.6.2009)

28.2.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Tarinoita korvaustilanteista

Miksi vakuutusyhtiö epäsi korvaukset? Miksi vakuutusyhtiö maksaa ensin korvauksia ja sitten lopettaa niiden maksamisen, vaikka sairausloma vielä jatkuu?

Työntekijä horjahtaa ja lyö olkapäänsä

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen lyhyt esittely

;