Kuva -

Liukkaat kelit lisäsivät työmatkatapaturmien määrää

Vuonna 2017 palkansaajille sattui yhteensä 24 550 työmatkatapaturmaa. Työmatkatapaturmien määrä oli tavanomaista tasoa korkeampi ja koko tarkastelujakson (2005-2017) korkein. Liukkaat kelit lisäsivät erityisesti jalan ja pyörällä sattuneiden onnettomuuksien määrää. Yleensä lukumäärä on vaihdellut 20 000 tapaturman molemmin puolin. Vuonna 2016 sattui 21 574 työmatkatapaturmaa palkansaajille.

Työmatkatapaturmia sattuu yleensä eniten marras-maaliskuussa. Koska työmatkatapaturmista suurin osa on liukastumis- ja kaatumistapaturmia, erittäin liukkaat päivät näkyvät piikkeinä tapaturmatilastoissa.

Esimerkiksi vuonna 2017 helmikuun 2. päivä sattui yli 1000 työmatkatapaturmaa. Keli oli tuolloin erittäin liukas. Kyseinen päivä osui Etelä-Suomen talvilomaviikolle, jolloin asunnon ja työn välillä liikutaan vähemmän. Työmatkatapaturmien määrä olisi siis voinut olla vielä korkeampi, jos liukas päivä olisi sattunut toiseen aikaan.

Työmatkatapaturmista suurin osa liukastumisia, kaatumisia ja kompastumisia

Vuonna 2017 sattui yhteensä 19 123 liukastumiseen ja kompastumiseen liittyvää työmatkatapaturmaa (n. 78 % kaikista työmatkatapaturmista). Toiseksi yleisin työmatkatapaturman sattumistapa oli yhteentörmäys auton kanssa (n. 11 %).

Työmatkatapaturmista suurin osa tapahtuu jalankulkijoille

Vuonna 2017 kaikista palkansaajille korvatuista työmatkatapaturmista sattui n. 61 % jalankulkijoille, n. 20 % polkupyöräilijöille ja n. 15 % henkilöautolla liikkuville. Jalankulkijoille sattui yhteensä 15 075 työmatkatapaturmaa (vuonna 2016 yhteensä 12 868 työmatkaturmaa) ja polkupyöräilijöille 5005 työmatkatapaturmaa (vuonna 2016 yhteensä 4263). Henkilöautoilla liikkuneille sattui 3 612 työmatkatapaturmaa vuonna 2017 (vuonna 2016 yhteensä 3531).

Linja-autossa, junassa, raitiovaunussa tai kuorma-autossa työmatkaansa matkustaville sattui yhteensä 427 tapaturmaa vuonna 2017.

Lukuja tarkasteltaessa on huomioitava, että esimerkiksi autosta ulos astuessa ja liukastuessa liikkumistavaksi merkitään tilastoinnissa "jalan".

Työmatkatapaturmissa vakavien tapaturmien osuus on suurempi kuin työpaikkatapaturmissa. Vuonna 2016 yhteensä 10,8 % palkansaajien korvatuista työmatkatapaturmista oli yli kuukauden työkyvyttömyyteen johtavia.

Suurin osa työmatkatapaturmista on lieviä, alle 4 pv työkyvyttömyyden aiheuttaneita tapaturmia. Vuonna 2016 yhteensä 10,8 % palkansaajien korvatuista työmatkatapaturmista oli vakavia, yli 30 pv työkyvyttömyyteen johtaneita.

28.6.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;