Kuva -

Työmatkatapaturmista suuri osa jalankulkijoille sattuneita liukastumisia ja kaatumisia

Vuonna 2016 palkansaajille sattui yhteensä 21 475 työmatkatapaturmaa. Vuosien 2005 – 2016 aikana työmatkatapaturmien lukumäärä on vaihdellut 20 000 tapaturman molemmin puolin.

Työmatkatapaturmista suurin osa on liukastumisia, kaatumisia ja kompastumisia. Vuonna 2016 sattui 16 087 liukastumiseen ja kompastumiseen liittyvää työmatkatapaturmaa (n. 75 % kaikista työmatkatapaturmista). Toiseksi yleisin työmatkatapaturman sattumistapa oli yhteentörmäys auton kanssa (n. 12 %).

Työmatkatapaturmista suurin osa tapahtuu jalankulkijoille. Vuonna 2016 kaikista palkansaajille korvatuista työmatkatapaturmista sattui n. 60 % jalankulkijoille, n. 20 % polkupyöräilijöille ja n. 16 % henkilöautolla liikkuville. Jalankulkijoille sattui yhteensä 12 850 työmatkaturmaa vuonna 2016. Polkupyöräilijöille sattui 4 302 ja henkilöautoilla liikkuneille 3 416 työmatkatapaturmaa vuonna 2016.

Linja-autossa, junassa, raitiovaunussa tai kuorma-autossa työmatkaansa matkustaville sattuu verrattain vähän työmatkatapaturmia, yhteensä 448 tapaturmaa vuonna 2016. Vaikka useat työmatkatapaturmat liittyvät erilaisilla kulkuvälineillä liikkumiseen, yhteen laskettunakin näiden osuus on kuitenkin pienempi kuin kävellessä sattuneiden työmatkatapaturmien. On kuitenkin huomioitava, että esimerkiksi autosta ulos astuessa ja liukastuessa liikkumistavaksi merkitään tilastoinnissa "jalan".

Työmatkatapaturmia sattuu eniten marras-maaliskuussa. Koska työmatkatapaturmista suurin osa on liukastumis- ja kaatumistapaturmia, erittäin liukkaat päivät näkyvät piikkeinä tapaturmatilastoissa.

Lisätietoa työmatkatapaturmista: Työmatkatapaturmien tilastoanalyysi. TVK:n analyysisarja nro 12. http://www.tvk.fi/tietopalvelu-ja-julkaisut/tvkn-julkaisusarjat/

28.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;