Kuva -

Tilastot

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) tehtävänä on pitää työtapaturma- ja ammattitautilain 236 §:ssä tarkoitettua tilastoa työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä huolehtia muista tilastonpitoon liittyvistä tehtävistä.TVK on virallinen työtapaturma- ja ammattitautitilaston pitäjä Suomessa.

Laki urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta velvoittaa TVK:n myös tilastoimaan ammattiurheilijoille sattuneet vahingot ja niistä maksetut korvaukset sekä ylläpitämään rekisteriä lain perusteella vakuutetuista urheilijoista ja vakuutuksenottajista.

TVK:ssa tilastoaineiston vastaanotosta vakuutuslaitoksilta ja rekisterien ylläpidosta vastaa aktuaari- ja tilastotoiminto. TVK:n työturvallisuustilastointia tekee tutkimus- ja analyysiyksikkö yhteistyössä aktuaari- ja tilastotoiminnon kanssa.

Työtapaturmatilastot ja tilastoanalyysit

TVK julkaisee kaksi kertaa vuodessa tietoa edellisvuonna korvatuista työtapaturmista ja aiempina vuosina korvattujen työtapaturmien seurauksien vakavuuksista. Keväällä julkaistaan ennakkoarvio edellisvuoden korvaustuista työtapaturmista ja syksyisin julkaistaan tilastot edellisvuoden korvattuista työtapaturmista.

Säännöllisesti julkaistavat työtapaturmatilastot löytyvät Työtapaturmatilastot-sivulta.

Lisäksi TVK laatii kertaluonteisesti aihepiiriltään erilaisia analyysejä, jotka julkaistaan Analyysit-sivulla.

Fivan ja muutoksenhaun tilastoja

Finanssivalvonta (www.fiva.fi) julkaiseen vuosittain selvityksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kannattavuudesta. Fivan selvityksessä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tulosta on arvioitu kolmesta näkökulmasta: hinnoittelun, liikkeen kannattavuuden ja sitoutuneelle pääomalle saadun tuoton kannalta.

Tarkemmin selvityksen tuloksista Fivan sivuilta

Tilastotietoja muutoksenhakuasteiden päätöksistä

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan tilastot löytyvät Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan kotisivuilta: 
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan tilastotiedot

Vakuutusoikeuden tilastotietoja löytyy vakuutusoikeuden kotisivuilta:
Vakuutusoikeuden tilastotietoja

2.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;