Kuva -

Työmatkatapaturmat

Työmatkatapaturmalla tarkoitetaan kodin ja työpaikan välisillä matkoilla sattuneita tapaturmia. Työajalla liikenteessä sattuneet tapaturmat luokitellaan työpaikkatapaturmiksi, ne eivät ole tässä tarkoitettuja työmatkatapaturmia.

Lue työmatkatapaturmatilastoista tarkemmin TVK:n analyysista nro 12 "Työmatkatapaturmien tilastoanalyysi" .

Sääolosuhteilla suora vaikutus työmatkatapaturmien määrään

Työmatkatapaturmien lukumäärä vaihtelee vuosittain muun muassa keliolosuhteiden seurauksena. Suurin osa korvatuista työmatkatapaturmista on liukastumis- ja kaatumistapaturmia, joita sattuu erityisen runsaasti liukkaina talvikuukausina.

Yleisiä huomioita ja suosituksia työmatkatapaturmien ennaltaehkäisyyn

  • Työmatkaliikkuja voi tehdä itse paljon turvalliseen liikkumiseen vaikuttavia valintoja (maltti, joustavuus, reitti, liikkumistapa, tilannenopeus, kelin mukaiset jalkineet, riittävä aika, keskittyminen liikkumiseen, turvavälineiden käyttö, turvaväli, liikkumisvälineen huolto ym.)
  • Sääennusteet ja kelivaroitukset auttavat varautumaan olosuhteisiin ennakolta (lisää matka-aikaa, varusteiden valinta)
  • On hyvä kuitenkin muistaa, että työmatkaliikunnan hyödyt ovat varmasti haittoja suuremmat
  • Fyysinen kunto ja motoriikka vaikuttavat liikkumisen turvallisuuteen. Työpaikoilla voidaan kannustaa yleiskunnon ja tasapainon harjoitteluun• Työmatkatapaturmien tarkastelu on hyvä ottaa mukaan työsuojelun yhteistoimintaan ja riskien arviointiin työpaikalla
  • Työnantaja voi vaikuttaa siihen, milloin ja missä työ alkaa ja miten joustava aloitusaika on (esim. työpaikalla voi sopia työvuoron aloitusaikaan lisäjoustoja niihin aamuihin jolloin keli on erityisen vaikea)
  • Työnantaja voi vaikuttaa työpaikan ja sen piha-alueen valaistukseen, liukkaudentorjuntaan ja lumitöihin (ja myös näiden toimien ajoitukseen)
  • Työpaikalla voidaan jakaa tietoa turvallisesta työmatkaliikkumisesta ja varusteita (esim. heijastimia)
  • Kunnan ja muiden väylänpitäjien tulee huolehtia merkittävät liikkumisväylät kelvolliseen kuntoon jo ennen työmatkaliikenteen vilkkaimpia ajanhetkiä, myös pysäkit, jalkakäytävät ja pyörätiet

Linkkejä

Ilmatieteenlaitoksen varoitukset
Liukkaus ja jalankulkusää

12.11.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;