Kuva -

Työtapaturmat

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) julkaisee kaksi kertaa vuodessa tilastotietoja työtapaturmista: ennakkoarvion edellisvuonna korvattujen työtapaturmien määrästä sekä lopulliset tiedot edellisvuoden työtapaturmista. 

Lisäksi TVK julkaisee keväästä 2019 lähtien kerran kuukaudessa pikatilaston työtapaturmista. Pikatilasto kertoo tarkkojen lukumäärien sijaan työtapaturmien lukumäärän trendin.

Tapaturmataajuus ja työmatkatapaturmien määrä nousivat vuonna 2017 | 15.11.2018 julkaistu uutinen
Työtapaturmat 2005-2017 (powerpoint)
Työtapaturmat 2016-2017 (excel)

Aiemmat tilastojulkaisut

Työtapaturmat vuonna 2016

Vuonna 2016 sattui Suomessa palkansaajille yhteensä 118 590 työtapaturmaa. Näistä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvatuista työtapaturmista 97 116 oli ns. työpaikkatapaturmia eli työtapaturman sattumisolosuhde oli muu kuin asunnon ja työpaikan välinen matka. Asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sattui vuonna 2016 palkansaajille 21 475 työtapaturmaa.

Lue tarkemmin Työtapaturmat 2005-2016-sivustosta

Työtapaturmat – Tilastovuodet 2005-2015 –julkaisu (pdf-dokumentti)
Julkaisun tiedot excel-taulukossa
Diaesitys julkaisun tiedoista (powerpoint-tiedosto)

Tilastojulkaisu 2015 (vuoden 2014 työtapaturmatilastoista)

Tilastojulkaisu (pdf)
Tilastojulkaisun taulukot (excel)
Tilastodiat 2015 (power point)

Tilastojulkaisu 2014 (vuoden 2013 työtapaturmatilastoista)

Työtapaturmat - Tilastojulkaisu 2014 Tilastovuodet 2005-2013 (pdf)
Tilastojulkaisun taulukot 2014 (excel-tiedosto)
Tilastojulkaisu 2014 - Esitysgrafiikka (Power Point)

Tilastojulkaisu 2013 (vuoden 2012 työtapaturmatilastoista)

Tilastojulkaisu 2013,
Tilastokirjan taulukot 2013,
Tilastokirjan taulukoissa käytettyjen luokitusten selitteet
Esitysgrafiikka 2013

Toimialakohtaiset taulukot
Hallinto- ja tukitoimintojen tilastot
Koulutus
Kuljetus- ja varastointi
Kuntasektori
Rakentaminen
Teollisuus
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Tukku- ja vähittäiskauppa

Tilastojulkaisu 2012 (vuoden 2011 työtapatumatilastoista)

Tilastojulkaisu 2012,
Taulukot 2012,
Esitysgrafiikka Tilastojulkaisu 2012

Tilastojulkaisu 2011 (vuoden 2010 työtapaturmatilastoista)

Tilastojulkaisu 2011,
Taulukot 2011,
Esitysgrafiikka Tilastojulkaisu 2011

Tilastojulkaisu 2010 (vuoden 2009 työtapaturmatilastoista)

Tilastojulkaisu 2010

18.4.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Työtapaturmien pikatilasto

Vahingot ilmoituskuukauden mukaan viimeisen 24kk ajalta. Viimeisen 12kk aikana ilmoitettiin 2,1 % enemmän vahinkoja kuin sitä edeltävän 12kk jakson aikana.

Kuvaaja: Vahingot ilmoituskuukauden mukaan viimeisen 24kk ajalta. Viimeisen 12kk aikana ilmoitettiin 2,1 % enemmän vahinkoja kuin sitä edeltävän 12kk jakson aikana.

Vahingot ilmoituskuukauden mukaan. Alkuvuonna on 2019 ilmoitettu edellisvuotta selvästi enemmän vahinkoja.

Kuvaaja: Vahingot ilmoituskuukauden mukaan. Alkuvuonna on 2019 ilmoitettu edellisvuotta selvästi enemmän vahinkoja.

Pikatilastossa vahingot raportoidaan ilmoituskuukauden perusteella eikä vahingon sattumiskuukauden mukaan, kuten kaikissa muissa raporteissa ja julkaisuissa. Luvut kertovat samasta asiasta, mutta niitä ei voi suoraan verrata eikä pikatilastossa raportoida tarkkoja lukumääriä.

Pikatilaston tiedot lukumääristä kerätään korvausprosessin alkuvaiheessa, joten niitä ei pidä tulkita tarkkana tietona eikä niistä ole saatavilla muita taustamuuttujatietoja.

Pikatilasto kertoo lähinnä muutostrendin ja vahinkolukumäärien vuodenaikavaihtelun.

;