Kuva -

Työtapaturmat

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) julkaisee kaksi kertaa vuodessa tilastotietoja työtapaturmista: ennakkoarvion edellisvuonna korvattujen työtapaturmien määrästä sekä lopulliset tiedot edellisvuoden työtapaturmista. 

Lisäksi TVK julkaisee keväästä 2019 lähtien kerran kuukaudessa pikatilaston työtapaturmista. Pikatilasto kertoo tarkkojen lukumäärien sijaan työtapaturmien lukumäärän trendin.

Työtapaturmat 2009-2018, Tilastojulkaisu | julkaistu 18.12.2019

Tilastojulkaisu 2009-2018

Aiemmat tilastojulkaisut

Ennakkoarvio: työpaikkatapaturmien määrä nousi vuonna 2018 | 16.5.2019 julkaistu uutinen
Ennakkoarvion kuvaajat dioina (pptx, 427 kt)

Tapaturmataajuus ja työmatkatapaturmien määrä nousivat vuonna 2017 | 15.11.2018 julkaistu uutinen
Työtapaturmat 2005-2017 (powerpoint)
Työtapaturmat 2016-2017 (excel)

Työtapaturmat vuonna 2016

Vuonna 2016 sattui Suomessa palkansaajille yhteensä 118 590 työtapaturmaa. Näistä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvatuista työtapaturmista 97 116 oli ns. työpaikkatapaturmia eli työtapaturman sattumisolosuhde oli muu kuin asunnon ja työpaikan välinen matka. Asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sattui vuonna 2016 palkansaajille 21 475 työtapaturmaa.

Lue tarkemmin Työtapaturmat 2005-2016-sivustosta

Tilastojulkaisu 2005-2015

Työtapaturmat – Tilastovuodet 2005-2015 –julkaisu (pdf-dokumentti)
Julkaisun tiedot excel-taulukossa
Diaesitys julkaisun tiedoista (powerpoint-tiedosto)

22.8.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Työtapaturmien pikatilasto

Vahinkojen trendi on hieman laskeva ja viimeisen 12 kuukauden aikana ilmoitettiin 0,2% vähemmän vahinkoja kuin sitä edeltäneen 12 jakson aikana

Kuvaaja: Vahingot ilmoituskuukauden mukaan viimeisen 24kk ajalta. 

Viimeisen kolmen kuukauden jaksolla on ilmoitettu hieman enemmän vahinkoja kuin vuonna 2018 vastaavina kuukausina, vuoden alusta muutos on kuitenkin vain noin 1% verrattuna edellisvuoteen

Kuvaaja: Vahingot ilmoituskuukauden mukaan. 

Pikatilastossa vahingot raportoidaan ilmoituskuukauden perusteella eikä vahingon sattumiskuukauden mukaan, kuten kaikissa muissa raporteissa ja julkaisuissa. Luvut kertovat samasta asiasta, mutta niitä ei voi suoraan verrata eikä pikatilastossa raportoida tarkkoja lukumääriä.

Pikatilaston tiedot lukumääristä kerätään korvausprosessin alkuvaiheessa, joten niitä ei pidä tulkita tarkkana tietona eikä niistä ole saatavilla muita taustamuuttujatietoja.

Pikatilasto kertoo lähinnä muutostrendin ja vahinkolukumäärien vuodenaikavaihtelun.

;