Kuva -

Työtapaturmat

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) julkaisee kaksi kertaa vuodessa tilastotietoja työtapaturmista: ennakkoarvion edellisvuonna korvattujen työtapaturmien määrästä sekä lopulliset tiedot edellisvuoden työtapaturmista. 

Lisäksi TVK julkaisee keväästä 2019 lähtien kerran kuukaudessa pikatilaston työtapaturmista. Pikatilasto kertoo tarkkojen lukumäärien sijaan työtapaturmien lukumäärän trendin.

Ennakkoarvio vuoden 2019 työtapaturmien määristä

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarvion mukaan vuonna 2019 palkansaajille sattui yhteensä noin 104 000 työpaikkatapaturmaa sekä noin 24 000 tapaturmaa kodin ja työpaikan välisillä matkoilla.

Työpaikkatapaturmien määrä kasvoi vajaan puoli prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Työmatkatapaturmien määrä kasvoi noin 7 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. 

Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus oli 29 korvattua työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Tapaturmataajuus pysyi edellisvuoden tasolla.

Tarkemmin aiheesta ennakkoarvion uutisesta

Aiemmat tilastojulkaisut

Työtapaturmat 2009-2018, Tilastojulkaisu | julkaistu 18.12.2019 - Linkki julkaisuun alla olevasta kuvasta

Tilastojulkaisu 2009-2018

5.2.2020

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Työtapaturmien pikatilasto

Muutos edeltävän 12 kuukauden keskiarvoon -22 %

Kuvaaja: Vahingot ilmoituskuukauden mukaan viimeisen 24kk ajalta. 

Kuukausimuutos huhtikuun 2020 lukuun -9 %

Kuvaaja: Vahingot ilmoituskuukauden mukaan. 

Pikatilastossa vahingot raportoidaan ilmoituskuukauden perusteella eikä vahingon sattumiskuukauden mukaan, kuten kaikissa muissa raporteissa ja julkaisuissa. Luvut kertovat samasta asiasta, mutta niitä ei voi suoraan verrata eikä pikatilastossa raportoida tarkkoja lukumääriä.

Pikatilaston tiedot lukumääristä kerätään korvausprosessin alkuvaiheessa, joten niitä ei pidä tulkita tarkkana tietona eikä niistä ole saatavilla muita taustamuuttujatietoja.

Pikatilasto kertoo lähinnä muutostrendin ja vahinkolukumäärien vuodenaikavaihtelun.

;