Kuva -

Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä pieneni vuonna 2018

Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2018 yhteensä 253 uutta palkansaajien tapaturmaeläketapausta, eli eläkkeitä vahvistettiin 21 kpl enemmän kuin vuonna 2017 mutta 6 kpl vähemmän kuin vuonna 2016. Uusista tapauksista 128 oli täysiä eläkkeitä ja loput 125 osaeläkkeitä. Täysien eläkkeiden määrä siis pysyi samana ja osaeläkkeiden määrä kasvoi vuodesta 2017. Osaeläkettä saavan henkilön ansiotaso on alentunut tapaturman seurauksena, mutta hän kuitenkin jatkaa työelämässä.

Palkansaajille sattuneista työpaikkatapaturmista aiheutuneita eläkkeitä vahvistettiin vuonna 2016 yhteensä 162, eli 7 tapausta enemmän kuin vuonna 2017. Työmatkatapaturmista aiheutuneiden eläkkeiden lukumäärä kasvoi kymmenellä. Ammattitaudeista aiheutuneita eläkkeitä vahvistettiin muutama enemmän kuin edellisvuonna, mutta selvästi vähemmän kuin vuonna 2016.

Tilastoja vahvistetuista tapaturmaeläkkeistä 2009-2018

30.1.2020

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;