Kuva -

Vahvistetut tapaturmaeläkkeet

Palkansaajien vahvistettujen tapaturmaeläkkeiden lukumäärä pieneni vuonna 2016

Tapaturmavakuutuslaitokset vahvistivat vuonna 2016 yhteensä 259 uutta palkansaajien tapaturmaeläketapausta, eli eläkkeitä vahvistettiin 12 kpl vähemmän kuin vuonna 2015 ja 65 kpl vähemmän kuin vuonna 2014. Uusista tapauksista 139 oli täysiä eläkkeitä ja loput 120 osaeläkkeitä. Täysien eläkkeiden määrä siis väheni ja osaeläkkeiden määrä kasvoi vuodesta 2015. Osaeläkettä saavan henkilön ansiotaso on alentunut tapaturman seurauksena, mutta hän kuitenkin jatkaa työelämässä.

Palkansaajille sattuneista työpaikkatapaturmista aiheutuneita eläkkeitä vahvistettiin vuonna 2016 yhteensä 142, eli 20 tapausta vähemmän kuin vuonna 2015. Työmatkatapaturmista aiheutuneiden eläkkeiden lukumäärä pysyi lähes ennallaan. Ammattitaudeista aiheutuneita eläkkeitä vahvistettiin 6 kpl enemmän kuin edellisvuonna.

Tilastoja vahvistetuista tapaturmaeläkkeistä 2009-2016

15.5.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;