Työtapaturmatilastot

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) lakisääteisenä tehtävänä on pitää tilastoa työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä huolehtia muista tilastonpitoon liittyvistä tehtävistä. TVK on virallinen työtapaturma- ja ammattitautitilaston pitäjä Suomessa.

Julkaisemme perustiedot edellisvuoden työtapaturmista seuraavan vuoden helmikuussa. Helmi-elokuun aikana julkaistaan lisäksi yksityiskohtaisempia analyyseja rajatuista, ajankohtaisesti kiinnostavista aihepiireistä. Analyyseissa tarkastellaan tuoreimpia edellisvuoden lukuja ja niihin liittyviä muutoksia.

Ennuste: Työtapaturmien määrä nousee vuonna 2021

Tapaturmavakuutuskeskuksen 4.10.2021 julkaistun ennusteen mukaan palkansaajille sattuu tänä vuonna noin 110 000 työtapaturmaa. Näistä 93 000 sattuu työtehtävissä ja 17 000 kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Työpaikkatapaturmien taajuus asettunee 26,5:n tuntumaan. 
Lue tarkemmin uutisesta

Työtapaturmia sattui vuonna 2020 ennätyksellisen vähän

Vakuutuslaitokset korvasivat 103 700 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa vuonna 2020. Korvatuista työtapaturmista 87 500 sattui työpaikalla työtehtävissä ja 16 200 asunnon ja työpaikan välisellä matkalla.

Vuonna 2020 työtapaturmia sattui lähes 18 % vähemmän kuin vuonna 2019.

Työtapaturmien kokonaismäärä vuonna 2020 oli tilastohistorian alhaisin. Tätä aikaisempi alhaisin noteeraus on vuodelta 2014, jolloin sattui 115 724 työtapaturmaa.

Työpaikkatapaturmien taajuus eli kaikkien korvattujen vahinkojen lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden oli viime vuonna 25. Työpaikkatapaturmien määrän kehitys oli kaikilla päätoimialoilla laskevaa sosiaali- ja terveyspalveluja lukuun ottamatta.

Kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä laski

Vuonna 2020 sattui 17 palkansaajan kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, joista työpaikkatapaturmia oli 10. Kodin ja työpaikan välisellä matkalla sattuneita, palkansaajan kuolemaan johtaneita työmatkatapaturmia sattui seitsemän.

Yrittäjien tapaturmat vuonna 2020

Vuonna 2020 vakuutuslaitokset korvasivat 5 700 yrittäjille sattunutta työtapaturmaa, mikä oli yli 12 % vähemmän kuin vuonna 2019. Vakuutuksen ottaneille yrittäjille sattui viime vuonna viisi kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, joista kaksi oli työpaikkatapaturmia.

Tarkempia tietoja vuoden 2020 työtapaturmista TVK:n analyysisarjan analyysista numero 28

Toimialojen työpaikkatapaturmat vuonna 2020

Julkaisemme kevään 2021 aikana tarkemmat analyysit valituilta toimialoilta: yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut, kunta-ala, rakennusala, teollisuuden toimiala sekä kuljetus ja logistiikka.

Työtapaturmatilanne synkistyy edelleen sosiaalihuollon laitospalveluissa | 7.4.2021
Työtapaturmien määrä ja taajuus romahtivat kuntasektorilla vuonna 2020 | 7.5.2021
Rakentamisen työturvallisuus on kehittynyt isoin harppauksin | 31.5.2021
Teollisuuden työturvallisuusloikka | 19.7.2021
Kaupan ja logistiikka-alan työpaikkatapaturmat vähenivät 16 % | 18.8.2021

 

Työtapaturmat vuonna 2019

Vuonna 2019 Suomessa sattui palkansaajille yhteensä 125 529 työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattua työtapaturmaa. Näistä 102 269 oli työpaikkatapaturmia ja 23 260 asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia.

Kaikkien toimialaojen yhteenlaskettu palkansaajien työpaikkatapaturmataajuus oli 28,5 työpaikkatapaturmaa/miljoona tehtyä tuontia vuonna 2019.

Pikatilastot

Pikatilasto kertoo muutostrendin ja vahinkolukumäärien vuodenaikavaihtelun. Tiedot päivitetään joka kuukausi.

Pikatilastossa vahingot raportoidaan ilmoituskuukauden perusteella, eikä vahingon sattumiskuukauden mukaan, kuten muissa TVK:n tuottamissa työtapaturmaraporteissa ja julkaisuissa. Luvut eivät ole siis suoraan vertailukelpoisia.

Pikatilaston tiedot kerätään korvausprosessin alkuvaiheessa, joten niitä ei pidä tulkita tarkkana tietona, eikä niistä ole saatavilla muita taustamuuttujatietoja.

Vahingot ilmoituskuukauden mukaan - trendi

Luvut kääntyivät lopulta laskuun jo marraskuun aikana ja olivat laskussa loppuvuoden. Trendi on jälleen nousussa.

Vahingot ilmoituskuukauden mukaan

Luvut ovat jälleen kääntyneet laskuun syksyn aikana tapahtuneen nousun jälkeen.