Työtapaturmatilastot

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) lakisääteisenä tehtävänä on pitää tilastoa työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä huolehtia muista tilastonpitoon liittyvistä tehtävistä. TVK on virallinen työtapaturma- ja ammattitautitilaston pitäjä Suomessa.

Julkaisemme perustiedot edellisvuoden työtapaturmista seuraavan vuoden helmikuussa. Helmi-elokuun aikana julkaistaan lisäksi yksityiskohtaisempia analyyseja rajatuista, ajankohtaisesti kiinnostavista aihepiireistä. Analyyseissa tarkastellaan tuoreimpia edellisvuoden lukuja ja niihin liittyviä muutoksia.

Työtapaturmien lukumäärä ja taajuus nousivat vuonna 2021 ennakoidusti

Vakuutuslaitokset korvasivat 110 100 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa vuonna 2021. Määrä oli 8 % enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta yhä merkittävästi (-13 %) vähemmän kuin vuonna 2019.

Työtapaturmista 91 800 sattui työpaikalla työtehtävissä ja 18 300 asunnon ja työpaikan välisellä matkalla.

Vuonna 2021 työtapaturmatilastoissa tapahtunutta muutosta selittävät ennen kaikkea talouden sopeutuminen koronatilanteeseen sekä vuosien 2020 ja 2021 erilaiset sääolosuhteet.
Lue aiheesta tarkemmin 10.2.2022 julkaistusta uutisestamme.

Toimialojen työpaikkatapaturmat vuonna 2021

Julkaisemme vuoden 2022 aikana tarkemmat analyysit valituilta toimialoilta: teollisuus, rakentaminen, vuokratyö, kunta-alan työt ja sosiaali- ja terveyspalvelut

Työtapaturmien määrä ja taajuus nousivat teollisuudessa viime vuonna | 31.3.2022 julkaistu uutinen

Rakennusalan työpaikkatapaturmien taajuus kääntyi nousuun vuonna 2021 | 25.5.2022 julkaistu uutinen

 

 

Pikatilastot

Pikatilasto kertoo muutostrendin ja vahinkolukumäärien vuodenaikavaihtelun. Tiedot päivitetään joka kuukausi.

Pikatilastossa vahingot raportoidaan ilmoituskuukauden perusteella, eikä vahingon sattumiskuukauden mukaan, kuten muissa TVK:n tuottamissa työtapaturmaraporteissa ja julkaisuissa. Luvut eivät ole siis suoraan vertailukelpoisia.

Pikatilaston tiedot kerätään korvausprosessin alkuvaiheessa, joten niitä ei pidä tulkita tarkkana tietona, eikä niistä ole saatavilla muita taustamuuttujatietoja.

Vahingot ilmoituskuukauden mukaan - trendi

Luvut jatkoivat loivaa nousua toukokuussa, ja trendi on edelleen nouseva.

Vahingot ilmoituskuukauden mukaan

Vahinkojen lukumäärän nousu jatkui toukokuussa. Vahinkoja on sattunut tilastollisesti kuluneen toukokuun aikana hieman enemmän kuin vuoden 2021 toukokuun aikana.