Työtapaturmatilastot

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) lakisääteisenä tehtävänä on pitää tilastoa työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä huolehtia muista tilastonpitoon liittyvistä tehtävistä. TVK on virallinen työtapaturma- ja ammattitautitilaston pitäjä Suomessa.

Julkaisemme perustiedot edellisvuoden työtapaturmista seuraavan vuoden helmikuussa. Helmi-elokuun aikana julkaistaan lisäksi yksityiskohtaisempia analyyseja rajatuista, ajankohtaisesti kiinnostavista aihepiireistä. Analyyseissa tarkastellaan tuoreimpia edellisvuoden lukuja ja niihin liittyviä muutoksia.

Julkaisemme ennusteen kuluvan vuoden työtapaturmien määrästä vuosittain syys-lokakuussa,

TVK:n ennuste 2022: Työtapaturmien kokonaismäärä ja taajuus pysyvät tänä vuonna viime vuoden tasolla

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennusteen mukaan palkansaajille sattuu tänä vuonna noin 108 000 työtapaturmaa.Näistä 89 000 sattuu työtehtävissä ja 19 000 kodin ja työpaikan välisillä matkoilla.

Työtapaturmien lukumäärä tulee pysymään tänä vuonna viime vuoden tasolla, mutta työmatkatapaturmien määrä kasvaa yli 5 prosentilla.

Lue aiheesta tarkemmin 18.10.2022 julkaistusta uutisestamme.

Toimialojen työpaikkatapaturmat vuonna 2021

Julkaisemme vuoden 2022 aikana tarkemmat analyysit valituilta toimialoilta: teollisuus, rakentaminen, vuokratyö, kunta-alan työt ja yksityinen terveys- ja sosiaalipalvelut

Nämä toimialakohtaiset analyysit löytyvät Työtapaturmatiedosta

 

 

Pikatilastot

Pikatilasto kertoo muutostrendin ja vahinkolukumäärien vuodenaikavaihtelun. Tiedot päivitetään joka kuukausi.

Pikatilastossa vahingot raportoidaan ilmoituskuukauden perusteella, eikä vahingon sattumiskuukauden mukaan, kuten muissa TVK:n tuottamissa työtapaturmaraporteissa ja julkaisuissa. Luvut eivät ole siis suoraan vertailukelpoisia.

Pikatilaston tiedot kerätään korvausprosessin alkuvaiheessa, joten niitä ei pidä tulkita tarkkana tietona, eikä niistä ole saatavilla muita taustamuuttujatietoja.

Vahingot ilmoituskuukauden mukaan - trendi

Trendi on edelleen loivassa laskussa, ja vahinkoluvut ovat kääntyneet syyskuun jälkeen laskuun.

Vahingot ilmoituskuukauden mukaan

Vahinkojen lukumäärä on lähtenyt loivaan laskuun. Vahinkoja on sattunut tilastollisesti kuluneen lokakuun aikana vähemmän kuin vuoden 2021 lokakuun aikana.