Työtapaturmatilastot

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) lakisääteisenä tehtävänä on pitää tilastoa työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä huolehtia muista tilastonpitoon liittyvistä tehtävistä. TVK on virallinen työtapaturma- ja ammattitautitilaston pitäjä Suomessa.

TVK julkaisee perustiedot edellisvuoden työtapaturmista seuraavan vuoden helmikuussa. Helmi-elokuun aikana julkaistaan lisäksi yksityiskohtaisempia analyyseja rajatuista, ajankohtaisesti kiinnostavista aihepiireistä. Analyyseissa tarkastellaan tuoreimpia edellisvuoden lukuja ja niihin liittyviä muutoksia.

TVK kehittää työtapaturmatilastojen julkaisemista parhaillaan. Uutta on muun muassa se, että TVK julkaisee arvion kuluvan vuoden työtapaturmien kehityksestä. Tätä arviota täydennetään edelleen syksyn aikana julkaistavilla tulevaisuutta luotaavilla analyyseilla. Lue tarkemmin uutisesta: Työtapaturmatilastojen julkaisua uudistetaan.

TVK ennuste vuodesta 2020: Työtapaturmat vähenevät jopa 15 %

Tapaturmavakuutuskeskuksen ennusteen mukaan palkansaajien työtapaturmien lukumäärä vähenee tänä vuonna noin 10-15 % vuoteen 2019 verrattuna. Ennusteen mukaan tänä vuonna sattuu noin 91 000 työpaikkatapaturmaa (11 300 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2019) ja noin 18 000 työmatkatapaturmaa (5 300 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2019).

Vahinkomäärien voimakasta pudotusta selittää lähinnä alkukeväällä alkaneet koronan rajoitustoimet, joiden vaikutus etenkin palvelusektoriin on voimakas. Alkuvuoden osalta koronatilanne vaikutti myös tuotannon ja jalostuksen toimialoille. Työtapaturmien lukumäärää vähentää osaltaan myös hallinto- ja asiantuntijatöissä tapahtunut nopea siirtymä etätyöhön.

Etätyöhön siirtyminen on vähentänyt merkittävästi myös työmatkatapaturmia. Koronapandemian lisäksi työmatkatapaturmien vähentymiseen vaikuttaa lumeton alkuvuosi, mikä vähensi liukastumisista johtuvia työmatkatapaturmia.

Tilastotietojen julkaisusta ennusteen julkaisemiseen

Nyt julkaistu ennuste on Tapaturmavakuutuskeskuksen ensimmäinen, missä arvioidaan meneillään olevan vuoden työtapaturmien lukumäärää. Aiempina vuosina Tapaturmavakuutuskeskus on julkaissut vuoden alkupuolella edellisen vuoden työtapaturmien lukumäärästä ennakkoarvion, mutta ei koskaan ennustetta vielä meneillään olevan vuoden luvuista.

”Kehitämme palvelujamme asiakkailta saamamme palautteen perusteella ja työelämän nopeat muutokset edellyttävät ennakoivaa toimintatapaa, minkä vuoksi laajennamme palveluamme tilastoista ennusteisiin. Tämän historiallisen ensimmäisen työtapaturmien kehittymistä koskevan ennusteemme jälkeen tulemme julkaisemaan ennusteita jatkossa säännöllisesti”, kertoo johtaja Mika Tynkkynen Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Ennusteen luotettavuus

Talouden poikkeuksellisen epävarma tilanne vaikeuttaa ennusteen laatimista ja aiheuttaa siihen huomattavaa epävarmuutta. Ennuste on laadittu syyskuun puolessa välissä tiedossa olevien talouselämän loppuvuotta koskevien ennusteiden perusteella.

Vahinkojen kertymää on ennustettu edellisvuosien aikasarjojen ja kuluvan vuoden alun havaintojen perusteella. Sääolojen vaikutukset on vakioitu viime vuosien mukaisesti, toisin sanoen poikkeuksellisia säätilan muutoksia ei ole pystytty huomioimaan. Liukkaat keliolosuhteet voivat lisätä työmatkatapaturmien lisäksi myös työpaikkatapaturmien määrää.

Ennusteeseen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi Tapaturmavakuutuskeskus ei julkaise toimialakohtaisia työtapaturmien lukumääriä.

Lisätietoja: johtaja Mika Tynkkynen, mika.tynkkynen@tvk.fi, puh. 0404 504 236 ja tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho, janne.sysi-aho@tvk.fi, puh. 0404 504 232 Tapaturmavakuutuskeskus.

Palkansaajien korvatut työpaikka- ja työmatkatapaturmat (2020 ennuste)

työpaikka- ja työmatkatapaturmien korvausmäärän kehitys pylväsgraafina vuosina 2010-2020

Työtapaturmat vuonna 2019

Vuonna 2019 Suomessa sattui palkansaajille yhteensä 125 529 työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattua työtapaturmaa. Näistä 102 269 oli työpaikkatapaturmia ja 23 260 asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia.

Kaikkien toimialaojen yhteenlaskettu palkansaajien työpaikkatapaturmataajuus oli 28,5 työpaikkatapaturmaa/miljoona tehtyä tuontia vuonna 2019.

Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus

Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus vuosilta 2019-2020, kehitys kuvattu viivagraafina

Palkansaajien kuolemaan johtaneet työtapaturmat

Palkansaajien kuolemaan johtaneet työtapaturmat pylväsgraafiin kuvattuna

Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuudet valituilla päätoimialoilla

Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuudet valituilla päätoimialoilla viivagraafein kuvattuna

Palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärä valituilla päätoimialoilla

Palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärä valituilla päätoimialoilla viivagraafein kuvattuna

Rakentamisen toimialalla sattuneiden työpaikkatapaturmien määrä kääntyi laskuun (pdf)
Teollinen työ on muuttunut turvallisemmaksi (pdf)
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työpaikkatapaturmien määrä on kasvanut viime vuosina (pdf)
Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialan työpaikkatapaturmat (pdf)

Vuoden 2019 tilastot excelissä

Pikatilastot

Pikatilasto kertoo muutostrendin ja vahinkolukumäärien vuodenaikavaihtelun. Tiedot päivitetään joka kuukausi.

Pikatilastossa vahingot raportoidaan ilmoituskuukauden perusteella, eikä vahingon sattumiskuukauden mukaan, kuten muissa TVK:n tuottamissa työtapaturmaraporteissa ja julkaisuissa. Luvut eivät ole siis suoraan vertailukelpoisia.

Pikatilaston tiedot kerätään korvausprosessin alkuvaiheessa, joten niitä ei pidä tulkita tarkkana tietona, eikä niistä ole saatavilla muita taustamuuttujatietoja.

Vahingot ilmoituskuukauden mukaan - trendi

Syyskuun ja joulukuun välisen ajan lukumäärät ovat olleet vakaalla tasolla.

Vahingot ilmoituskuukauden mukaan

Syyskuun ja joulukuun välisen ajan lukumäärät ovat olleet vakaalla tasolla.