Työtapaturmatilastot

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) lakisääteisenä tehtävänä on pitää tilastoa työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä huolehtia muista tilastonpitoon liittyvistä tehtävistä. TVK on virallinen työtapaturma- ja ammattitautitilaston pitäjä Suomessa.

TVK julkaisee perustiedot edellisvuoden työtapaturmista seuraavan vuoden helmikuussa. Helmi-elokuun aikana julkaistaan lisäksi yksityiskohtaisempia analyyseja rajatuista, ajankohtaisesti kiinnostavista aihepiireistä. Analyyseissa tarkastellaan tuoreimpia edellisvuoden lukuja ja niihin liittyviä muutoksia.

TVK kehittää työtapaturmatilastojen julkaisemista parhaillaan. Jatkossa, ensimmäisen kerran viimeistään vuoden 2022 syksyllä, TVK julkaisee arvion kuluvan vuoden työtapaturmien kehityksestä. Arviota täydennetään edelleen syksyn aikana julkaistavilla tulevaisuutta luotaavilla analyyseilla. Lue tarkemmin uutisesta: Työtapaturmatilastojen julkaisua uudistetaan.

Ennakkoarvio vuoden 2019 työtapaturmien määristä

TVK:n ennakkoarvion mukaan vuonna 2019 palkansaajille sattui yhteensä noin 104 000 työpaikkatapaturmaa sekä noin 24 000 tapaturmaa kodin ja työpaikan välisillä matkoilla.

Työpaikkatapaturmien määrä kasvoi vajaan puoli prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Työmatkatapaturmien määrä kasvoi noin 7 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuus oli 29 korvattua työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Tapaturmataajuus pysyi edellisvuoden tasolla.

Tarkemmin aiheesta ennakkoarvion uutisesta 

Työtapaturmat vuonna 2018

Vuonna 2018 Suomessa sattui palkansaajille yhteensä 126 188 työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattua työtapaturmaa. Näistä 103 734 oli työpaikkatapaturmia ja 22 454 asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sattuneita työmatkatapaturmia.

Työpaikkatapaturmien määrä nousi noin prosentin ja työmatkatapaturmien laski noin 8 prosenttia vuodesta 2017.

Työtapaturmat 2009-2018, Tilastojulkaisu | julkaistu 18.12.2019
Työtapaturmat 2009-2018 (powerpoint) | julkaistu 18.12.2019
Työtapaturmat 2009-2018 tilastoliite (excel) | julkaistu 18.12.2019

Pikatilastot

Pikatilasto kertoo muutostrendin ja vahinkolukumäärien vuodenaikavaihtelun. Tiedot päivitetään joka kuukausi.

Pikatilastossa vahingot raportoidaan ilmoituskuukauden perusteella, eikä vahingon sattumiskuukauden mukaan, kuten muissa TVK:n tuottamissa työtapaturmaraporteissa ja julkaisuissa. Luvut eivät ole siis suoraan vertailukelpoisia.

Pikatilaston tiedot kerätään korvausprosessin alkuvaiheessa, joten niitä ei pidä tulkita tarkkana tietona, eikä niistä ole saatavilla muita taustamuuttujatietoja.

Vahingot ilmoituskuukauden mukaan - trendi

Vahingot ilmoituskkden mukaan trendi, elokuu 2020.jpg

Vahingot ilmoituskuukauden mukaan

Vahingot ilmoituskkden mukaan, elokuu 2020.jpg