Kuva -

Korvaaminen

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta maksetaan korvauksia työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamista menetyksistä.
Työtapaturma ja ammattitauti on määritelty työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015, lyhennetään TyTAL).

Korvaukset määräytyvät sekä työtapaturmissa että ammattitaudeissa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan.

Lue lisää lainsäädännöstä

2.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;