Kuva -

Euromäärät

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut euromäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Ne tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

TyTAL:n euromäärät ja tulosovitusperusteen euromäärä:

TyTAL:n kohta 2020 2019 2018 2017 2016
3 § 2 mom.
vakuuttamisvelvollisuuden raja
1300 1300 1200 1200 1200
44 § 1 mom. 2 kohta
enimmäiskustannus tutkimus- ja hoitotoimenpiteelle, joka yksityisessä terveydenhuollossa annettuna voidaan korvata ilman maksusitoumusta
320 310 310 310 310
51 § 1 mom.
hoitotuet
         
       -  perushoitotuki 9,07 8,96 8,84 8,79 8,73
       -  korotettu hoitotuki 20,39 20,14 19,85 19,74 19,63
       -  ylin hoitotuki 30,21 29,84 29,41 29,25 29,08
52 § 1 ja 2 mom.
vaatelisät
         
       -  vaatelisä 0,60 0,60 0,59 0,59 0,58
       -  korotettu vaatelisä 2,41 2,38 2,35 2,33 2,32
79 §
vähimmäisvuosityöansio
14650 14360 14100 14080 13910
86 §
haittarahan perusmäärä
12980 12820 12630 12560  12490
93 §
erityiskorvaus palveluasumisen lisäkustannuksista
60,41 59,67 58,82
58,50

58,15
107 § 2 mom.
leskeneläkkeen tulosovitusperuste
31497,50 30874 30315 30272 29906,50
109 § 1 mom.
hautausapu
4960 4900 4830 4810 4780
152 § 4 mom.
alin maksettava viivästyskorotus
7,80 7,64 7,50
7,49

7,40
184 § 1 mom.
vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneen työnantajan omavastuu
5360 5250 5150 5140 5090
           
Työeläkeindeksi 2617 2585 2548 2 534 2 519
Palkkakerroin 1,446 1,417 1,391 1,389 1,373
           
 Palkansaajamaksujen vähennys % (62 §) 4,14 4,24  4,48 4,64 4,60 
           
Puolitettu kilometrikorvaus/km 0,22 0,22 0,21 0,21 0,22

5.11.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;