Kuva -

Euromäärät

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut euromäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Ne tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

TyTAL:n euromäärät ja tulosovitusperusteen euromäärä:

TyTAL:n kohta 2019 2018 2017 2016
3 § 2 mom.
vakuuttamisvelvollisuuden raja
1 300 1 200 1 200 1 200
44 § 1 mom. 2 kohta
enimmäiskustannus tutkimus- ja hoitotoimenpiteelle, joka yksityisessä terveydenhuollossa annettuna voidaan korvata ilman maksusitoumusta
310 310 310 310
51 § 1 mom.
hoitotuet
       
       -  perushoitotuki 8,96 8,84 8,79 8,73
       -  korotettu hoitotuki 20,14 19,85 19,74 19,63
       -  ylin hoitotuki 29,84 29,41 29,25 29,08
52 § 1 ja 2 mom.
vaatelisät
       
       -  vaatelisä 0,60 0,59 0,59 0,58
       -  korotettu vaatelisä 2,38 2,35 2,33 2,32
79 §
vähimmäisvuosityöansio
14 360 14 100
14 080

13 910
86 §
haittarahan perusmäärä
12 820 12 630
12 560 

12 490
93 §
erityiskorvaus palveluasumisen lisäkustannuksista
59,67 58,82
58,50

58,15
107 § 2 mom.
leskeneläkkeen tulosovitusperuste
30 874 30 315
30 272

29 906,50
109 § 1 mom.
hautausapu
4 900 4 830
4 810

4 780
152 § 4 mom.
alin maksettava viivästyskorotus
7,64 7,50
7,49

7,40
184 § 1 mom.
vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneen työnantajan omavastuu
5 250 5 150 5 140 5 090
         
Työeläkeindeksi 2585 2548 2 534 2 519
Palkkakerroin 1,417 1,391 1,389 1,373
         
 Palkansaajamaksujen vähennys % (62 §) 4,24  4,48 4,64 4,60 

14.12.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;