Kuva -

Korvauksen hakeminen TVK:sta

Kun vakuuttamattomassa työssä on sattunut tapaturma tai ilmennyt ammattitautiepäily,

  • vahingoittuneen tulee ilmoittaa asiasta välittömästi työnantajalle

  • ensisijaisesti työnantajan tulee tiedon saatuaan ilmoittaa tapaturmasta tai ammattitautiepäilystä TVK:lle ilmoituslomakkeella 10 arkipäivän kuluessa tai

  • vahingoittunut voi myös itse tehdä ilmoituksen TVK:lle ilmoituslomakkeella tai vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella, jossa kerrotaan tiedot vahingoittuneesta, työnantajasta, tehdystä työstä ja tapaturman sattumisolosuhteista.

Vakavista tapaturmista on aina ilmoitettava myös poliisille ja työsuojeluviranomaisille.

  • Tapaturma on vakava, kun se aiheuttaa vaikean vamman tai kuoleman.

    • Vamma on vaikea, kun se suurella todennäköisyydellä on pysyvä ja vaikeuttaa normaalia elämää.

 

29.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;