Kuva -

Vapaaehtoinen työajan vakuutus ulkomailla työskentelevälle

Suomalainen työnantaja voi ottaa vapaaehtoisen työajan vakuutuksen sellaiselle työntekijälle, jolle työnantaja voi järjestää työntekijän eläkelain 150 §:n 2—4 momentin nojalla mainitun lain mukaisen eläketurvan.

Ansionmenetyskorvauksissa otetaan huomioon vain vakuutuksen ottaneen työnantajan työssä saadut työansiot.

Vakuutusyhtiön ei ole pakko myöntää vakuutusta, jos sillä on vakuutuksenottajalta erääntyneitä riidattomia saatavia. Yhtiöllä on myös oikeus irtisanoa vakuutus, jos vakuutusmaksu on laiminlyöty tai on annettu korvausasian käsittelyä tai vakuutusmaksun määräämistä varten vääriä tai puutteellisia tietoja taloudellisen hyödyn saamiseksi.

Vakuutusyhtiö irtisanoo vakuutuksen kirjallisesti. Vakuutus päättyy 30 päivän kuluttua irtisanomisen lähettämisestä. Kun irtisanomisen syynä on maksamaton vakuutusmaksu, vakuutus ei kuitenkaan pääty, jos vakuutusmaksu maksetaan ennen irtisanomisajan päättymistä.

Ulkomailla työskentelevälle työntekijälle otettuun vapaaehtoiseen työajan vakuutukseen ei voi liittää vapaa-ajan vakuutusta.

26.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;