Eurostat-kuulumisia

Janne Sysi-Aho,
9.6.2020 | Blogi

Lokakuun puolivälin tienoilla oli Luxemburgissa työryhmäkokoukset työtapaturmien tilastoinnista (ESAW) 16.10. sekä ammattitautien tilastoinnin pilotista (EODS) 17.10.

Osallistuin TVK:n edustajana molempina päivinä kokoukseen, tarkkailijan statuksella. Tämä rooli siksi, että työtapaturmien osalta Suomen virallinen edustaja ryhmässä puheoikeudella on Tilastokeskus (kokouksessa läsnä Arto Miettinen) ja ammattitautien osalta Työterveyslaitos (kokouksessa läsnä Kirsi Koskela). Lisäksi STM lähetti paikalle kokouksiin Päivi Hämäläisen. Kokouksissa oli tiedonkeruussa mukana olevien maiden edustajien (EU & EFTA, EU:n kandidaattimaat sekä kandidaattiehdokkaat) lisäksi mm. ILO, WHO ja ICOH.

Molemmat kokouspäivät etenivät odotetusti ja tiukasti asialistan ohjauksessa. Työtapaturmien tilastointia käsittelevä ESAW-kokouspäivä sisälsi mm. tietoiskun toimialaluokituksen tulossa olevasta uudistuksesta (arvio n. 3v aikajana vielä implementointivaiheeseen), uusimman tiedonkeruukierroksen yhteenvedon ja runsaasti ohjeistusta ensi vuoden tiedonkeruukierroksen taustaksi, aliraportoitumista koskevan selvityksen (jota esittämässä olivat Jukka Takala & Gianni Betti) ja tiedonkeruun kansallisten kokemusten puheenvuoron, jonka piti tällä kertaa kokouksessa Tanskan edustaja. Kokouspäivän lopuksi ILO ja WHO esittelivät vielä uudet estimaatit työtapaturmien ja ammattitautien aiheuttamista haitoista sekä kestävän kehityksen tavoitteista näihin liittyen.

Ammattitautitilastoja käsittelevän EODS-kokouspäivän rakenne oli samankaltainen, vaikka tiedonkeruu onkin vasta pilotointivaiheessa ja termeistä, määritelmistä ja ryhmittelyistä keskusteltiin jopa toisteisesti. Suomen osuus tiedonkeruusta pilotissa on karkeasti n. 1%, mutta TVK:n & TTL:n aineistojen ja erityisesti TTL:n asiantuntemuksen vuoksi Suomen osallistumisella on tätä huomattavasti suurempi vaikuttavuus. Aiemmalla pilottikierroksella Saksa ei osallistunut pilottiin, toivottavasti seuraavalle kierrokselle Saksa tulee jo mukaan. Kansallisten kokemusten esityksen piti Kirsi Koskela, aiheenaan työikäisen väestön todetut ammattitautitapaukset 10 vuoden ajanjaksolla. Todennäköisesti EODS-tiedonkeruu etenee herrasmiessopimuksen pohjalta uudelle pilottikierrokselle ennen vakiinnuttamista säännölliseen tiedonkeruuseen. Edellisen pilotin tuloksia julkaistaan todennäköisesti EU-tason tietona ja kokeellisena ”experimental”-tilastona, josta maiden helppo keskenään vertailu tehdään vaikeaksi (koska tiedot eivät ole vertailtavissa). Tilastovuosiajatteluun perustuva poikkileikkaustiedonkeruu ei ehkä ole paras mahdollinen ammattitautien kaltaiselle ilmiölle, joissa yksi tapaus kulkee mukana vuosia tai vuosikymmeniä muuttuvin tiedoin. Kuitenkin EU:n tasolla on hyvä saada edes jotain tietoa koottua; rekisterityyppinen tietovarasto olisi todella utopistinen ajatus.

Kokouspaikka oli vaihtunut aiemmista kerroista ja onneksi huomasimme 1. kokouspäivän aamulla, että virastotalon osoite on ihan eri puolella kaupunkia verrattuna aiempien vuosien työryhmäkokouksiin, jotka pidettiin ”kauppakeskuksen sivusiivessä”. Nyt kokouspaikalla oli huippuluokan turvajärjestelyt, kaikilta tsekattiin ilmoittautumiset ja henkkarit kulkulupaprosessissa sekä jokaisen rakennukseen sisään saapumisen yhteydessä oli lentokentiltä tuttu turvatarkastus tavaroiden läpivalaisulla ja metallinpaljastinportteineen..

Muuten syksyinen Luxemburg oli harmaa ja sateinen, illat pimenivät nopeasti ja kaupunki tyhjeni samalla. Liikkeet eivät ole iltaisin auki, taksikuskin kertoman mukaan työntekijät eivät yleensä asu kaupungissa ja ilta-ajan aukiolotunneille ei saa työvoimaa. Liikenne oli hyvin ruuhkainen koko kaupungin alueella, johtuen samanaikaisista EU-kokouksista, valtiovierailuista sekä koko kaupungin raitiovaunukiskolinjaston rakennustöistä. Kimppatakseja kannatti käyttää, koska bussit juuttuivat tietyöruuhkiin ja taksin tilaaminen ei todellakaan ollut lupaus, että taksi saapuu.