Kuinka kauan siinä oikein kestää?

Heli Lagerblom,
26.3.2021 | Blogi

Odottavan aika on pitkä. Erityisen pitkältä aika voi tuntua, kun odottaa vakuutusyhtiöltä päätöstä omaan korvausasiaansa. Kuinka kauan siinä siis kestää, kun korvausasia vakuutusyhtiössä ratkaistaan?

Yksiselitteistä vastausta korvauskäsittelyn kestosta ei valitettavasti ole tarjolla, sillä jokainen tapaus on yksilöllinen. Olen vuosia toimeenpannut työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista korvaustoimintaa ja tosiasia on, että harva asia ratkeaa yhdellä paperilla. Esimerkiksi vuosityöansion määrittämiseen tarvitaan selvityksiä useammalta taholta ja yleensä selvityksiä joudutaan odottamaan, vaikka kaikki yrittäisivät tahoillaan toimia nopeasti. Usein käy myös niin, että kun selvitys viimein saadaan, niin ratkaisemisen sijaan herääkin uusia kysymyksiä ja joudutaan pyytämään lisää selvityksiä. Harmillista, mutta arkea korvauskäsittelyssä tämäkin.

Milloin käsittely on kestänyt liian pitkään, mitä laki sanoo?

Lain mukaan korvausasia tulee ratkaista viivytyksettä, mutta kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutusyhtiö on saanut kaikki ratkaisuun tarvittavat selvitykset. Tässä on siis selkeä, laskettavissa oleva määräaika. Vähän hämärämmin laki sanoo siitä, kuinka kauan yhtiöllä on aikaa hankkia päätöksentekoon tarvittavat selvitykset. Tältä osin todetaan, että yhtiön on hankittava selvitys ja huolehdittava asian joutuisasta käsittelystä.

Käytännössä olemme TVK:ssa tätä joutuisuutta peilanneet tuohon 30 päivän määräaikaan, eli viivästysasioiden käsittelyssä katsoneet, että selvityksiä tulee pyytää 30 päivän kuluessa siitä, kun tarve on havaittu. Jos asia on ratkaistu muutoksenhaussa, putoaa määräaika 14 päivään. Lisäksi olemme katsoneet, että joutuisaa käsittelyä on mm. se, että kaikki mahdolliset selvityspyynnöt tehdään vakuutusyhtiössä kerralla.

Laissa on määräaika myös vahinkotapauksen selvittämisen aloittamiselle. Lain mukaan vahinkotapauksen selvittäminen tulee aloittaa viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa vireille tulosta. Tähän määräaikaan liittyen TVK:lle ei ole kuitenkaan koskaan tullut yhtään viivästyshakemusta.

Mitä sitten tehdä, jos oman asian käsittely vain kestää ja alkaa jo vähän tympiä odottelu?

Neuvon kaikkia asiakkaita samalla tavalla: ole ensin yhteydessä yhtiöön. Kysy, mitä selvitystä odottavat, mikä paperi sieltä nyt puuttuu? Koska selvitystä on pyydetty? Onko kyseessä selvitys, jonka itse voisit toimittaa? Ja jos selvitys tai selvitykset ovat jo yhtiössä, niin koska se (viimeisin tarvittava) on saapunut? Siitä voit sitten laskea tuon 30 päivää ja arvioida ollaanko vielä lain säätämässä määräajassa vai myöhässä.

Kun olet ollut yhteydessä vakuutusyhtiöön ja oma arviosi edelleen on, ettei yhtiö ole onnistunut käsittelemään korvausasiaasi laissa säädetyssä ajassa, voit halutessasi tehdä TVK:lle hakemuksen asian käsittelyn siirtämiseksi TVK:lle. TVK tutkii kaikki tehdyt viivästyshakemukset ja antaa päätöksen siitä, onko korvausasian käsittely viivästynyt lain tarkoittamalla tavalla ja siirtyykö asia TVK:n käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Jos korvausasia siirtyy TVK:lle, niin TVK käsittelee ja antaa päätökset tämän nimenomaisen korvausasian (viivästyneen asian) osalta ja muu asian käsittely jatkuu normaalisti vakuutusyhtiössä.

TVK:lle ei siirry ratkaistavaksi montaa korvausasiaa per vuosi, joten onnekseni voin todeta, että pääsääntöisesti yhtiöt käsittelevät korvausasiat laissa säädetyssä ajassa. Jos kuitenkin epäilet asiasi käsittelyn viivästyneen vakuutusyhtiössä tai tarvitset neuvoja, niin ota yhteyttä omaan vakuutusyhtiöön tai TVK:hon. Viivästysasioissa voit TVK:ssa olla yhteydessä korvauspalveluun tai blogin kirjoittaneeseen.