Mikä on EESSI?

Heli Lagerblom,
9.6.2020 | Blogi

Euroopan unionin yksi keskeisistä periaatteista on työntekijöiden vapaa liikkuvuus.

Kun työntekijät käyttävät oikeuttaan liikkua vapaasti EU:n alueella, herää luonnollisesti erilaisia kysymyksiä. Kuten esimerkiksi, minkä maan sosiaaliturvajärjestelmään henkilö kuuluu työskennellessään muualla kuin kotimaassaan?

Tähän tarpeeseen on kirjoitettu EU asetus sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta. Asetuksen mukaan pääsääntö on, että henkilö vakuutetaan työskentelymaassa. Eli jos työskentelet Suomessa, sinut vakuutetaan täällä Suomen lainsäädännön mukaisesti, riippumatta siitä minkä (EU) maan kansalainen olet. 

No, miten nämä sosiaaliturvajärjestelmät sitten voivat pysyä meidän liikkuvien ihmisten kintereillä?

Vähän nihkeästi välillä, varsinkin kun tietoa eri maiden laitosten välillä vaihdetaan nykytilassa postitse ja paperilla. Toki sähköpostiakin tilanteen mukaan käytetään, mutta periaatteessa tiedonvaihto tapahtuu perinteisessä postissa kulkevien paperilomakkeiden välityksellä.

Ja tähän EESSI järjestelmän on tarkoitus tuoda muutos, sillä järjestelmän tarkoitus on sähköistää paperinen lomakeliikenne. Kun EESSI järjestelmä on kaikkineen tuotannossa EU alueella, kaikki noin 15 000 eurooppalaista sosiaalivakuutukseen liittyvää laitosta vaihtavat tietoja sähköisesti järjestelmän kautta.

EESSIssä ovat siis mukana kaikki EU maat (sekä ETA maat ja Sveitsi) ja näiden maiden sosiaaliturvalaitokset, jotka kuuluvat tuon alussa mainitun asetuksen piiriin. EESSI järjestelmän kansainvälisen osan onkin rakentanut EU komissio laitosten käyttöön.

Kansallisesta rakennustyöstä ja asennuksista täällä Suomessa on vastannut Kansaneläkelaitos. Tapaturmavakuutuskeskus on puolestaan ollut projektissa mukana edustamassa työtapaturmia ja ammattitauteja ja tuomassa tämän sektorin näkökulmaa esiin. Tuotantovaiheessa Tapaturmavakuutuskeskus on myös järjestelmän käyttäjä, koska toimimme Suomessa asetuksen mukaisena asuin- ja oleskelupaikan laitoksena sekä yhteyslaitoksena.

EESSI on ollut pitkä polku asiantuntijoille, sillä sitä on rakennettu kymmenisen vuotta. Nyt on kuitenkin tultu siihen pisteeseen, että järjestelmää otetaan käyttöön eri puolilla Eurooppaa. Iso osa EU maista onkin jo siirtynyt tuotantovaiheeseen ja vaihtamaan tietoja sähköisesti EESSIn kautta.

Suomessa siirtyminen on vielä kesken, mutta tapaturmasektorilla siirryttiin ensimmäisenä järjestelmän käyttöön joulukuun alussa. Tapaturmasektorilla järjestelmää käyttää vasta TVK eikä tuotannossa ole tätä kirjoittaessani vielä liikkunut ensimmäistäkään sähköistä sanomaa. (Kun tämä blogi julkaistiin, oli jo ensimmäinen sanomakin kulkenut.)

Ne maat, jotka ovat jo ottaneet järjestelmän käyttöön, ovat viestineet, että EESSI järjestelmä on nopeuttanut asioiden käsittelyä ja asiakirjojen liikkumista. Tämä on hieno viesti, sillä yksi projektin päätavoitteita oli asioiden käsittelyn nopeutuminen maiden välillä. Sosiaaliturvan koordinaatio eri maiden välillä ei ole mitenkään helppoa puuhaa, joten kaikki apuvälineet sen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi ovat ehdottoman tervetulleita!