Mitä sinä tiedät työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta?

Sanna Sinkkilä,
18.5.2020 | Blogi

Tapaan aina silloin tällöin uusia ihmisiä kohdatessani kysyä sopivan hetken tultua, mitä henkilö tietää suomalaisesta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. Vastaukset vaihtelevat, joku tietää jotain ja joku toinen taas ei juuri mitään.

Tavoitteenamme TVK:ssa on, että ihmisillä olisi realistinen käsitys siitä, mitä ja millaisia vahinkoja työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan. Työikäisillä ihmisillä tulisi olla käsitys myös siitä millaisia vahinkoja ja seurauksia työtapaturmina ja ammattitauteina ei korvata, ja millä perusteilla niitä ei korvata.

Odotukset siitä, mitä korvataan, eivät vastaa aina sitä, mitä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta lain mukaan kuuluu korvata. Kun työtapaturman jälkeen vakuutuksesta ei korvatakaan kaikkea, mitä henkilö itse odottaa, on pettymys taattu.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on osa suomalaista sosiaaliturvaa. Vakuutuksen sisältö, se mitä työtapaturmana tai ammattitautina korvataan, tulee suoraan laista. Vakuutusyhtiö ei voi edes inhimillisin perustein poiketa laissa säädetystä ja korvata vahinkoa, joka ei lain mukaan ole korvattava.

Jos voisin itse päättää, suomalaisen sosiaaliturvan tunteminen - ja osana sitä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen turvan perusteiden tietäminen - olisi osa kansalaistaitoja, jotka opetettaisiin jo peruskoulussa kaikille.

Teetämme syksyllä mittauksen siitä, miten työikäinen väestö tuntee työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen. Tulosten pohjalta mietimme mahdollisia uusia viestintätapoja ja –kanavia, joilla tavoittaisimme työikäiset tehokkaasti.

Yksi uusi viestintäkanavamme, jonka ainakin otamme käyttöön, on tämä blogimme. Julkaisemme uuden kirjoituksen kolmen, neljän viikon välein.