Tiedätkö miten tulee toimia, jos sinulle sattuu työtapaturma?

Elina Holmas,
20.5.2020 | Blogi

Suomessa sattuu vuosittain n. 130 000 työpaikka- ja työmatkatapaturmaa. Jälleen on se aika vuodesta, jolloin liukastuminen työmatkalla on todennäköisintä. Useimmille meistä työtapaturman sattuminen on onneksi ainutkertainen tapahtuma eikä meillä ole aiempaa kokemusta siitä, miten silloin tulee toimia.

Mielessä herää seuraavia kysymyksiä: kenelle ilmoitan minulle sattuneesta työtapaturmasta? Kannattaako hakeutua heti lääkäriin vai jäänkö seuraamaan oireiden kehittymistä? Mihin lääkäriin menen? Kuka maksaa työtapaturmasta aiheutuneet kustannukset? Millaisiin korvauksiin olen oikeutettu?

Ilmoita esimiehelle tai muulle työnantajan edustajalle

Työtapaturman sattumisesta tulee ilmoittaa omalle työnantajalle työpaikalla sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Ilmoitus on hyvä tehdä heti, kun se on olosuhteet huomioiden mahdollista.

Työnantaja tekee ilmoituksen vakuutusyhtiölle

Työnantaja vuorostaan ilmoittaa sinulle sattuneesta työtapaturmasta omalle vakuutusyhtiölleen. Työnantajan tulee tehdä ilmoitus viipymättä ja viimeistään kymmenen arkipäivän kuluessa tiedon saatuaan. Kannattaa varmistaa, että ilmoitukseen kirjoitettava kuvaus sattuneesta tapaturmasta vastaa omaa käsitystäsi siitä, mitä tapahtui.

Hakeutuminen lääkäriin

Lääkäriin kannattaa hakeutua heti tai mahdollisimman pian tapaturman sattumisen jälkeen, mikäli vamma aiheuttaa oireita, jotka eivät häviä muutaman vuorokauden sisällä. Usein riittää myös soitto ns. etälääkäripalveluun, jossa terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi hoitoon hakeutumisen tarpeen ja kiireellisyyden. Kannattaa varmistaa, että myös lääkäri kirjaa tapaturmaa koskevat tiedot oikein siten, että ne vastaavat sinulle sattuneen tapaturman kuvausta ja olosuhteita.

Yleensä kannattaa hakeutua työterveyslääkärille omaan työterveyshuoltoon. Sen etuna on se, että työterveyshuoltosopimus saattaa kattaa myös tapaturman tutkimiseksi tarvittavia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä. Työterveyslääkäri saa myös heti varhaisessa vaiheessa tiedon työkykyysi mahdollisesti vaikuttavasta vammasta ja voi ottaa sen huomioon, jos myöhemmin tulee tarve järjestää työkykyneuvottelu työhön palaamisen turvaamiseksi.

Myös työnantajasi vakuutusyhtiö voi tarjota sinulle erilaisia tapaturmavamman hoitoon liittyviä terveydenhoitopalveluita, jotka nopeuttavat vamman hoitoprosessia ja edistävät työhön paluuta.

Viive hoitoon hakeutumisessa

Mikäli jäät seuraamaan oireiden kehittymistä kovin pitkään ja viivyttelet hoitoon hakeutumisessa, tämä voi hankaloittaa korvausasian käsittelyä vakuutusyhtiössä. Korvaamisen puolesta puhuvia seikkoja nimittäin heikentää merkittävä ajallinen viive hoitoon hakeutumisen ja tapaturman sattumisen välillä. Hoitoon hakeutumisen viive saattaa antaa viitteitä siitä, että alkuperäinen tapaturma ei ollutkaan mm. energialtaan niin merkittävä ja voimakas kuin se alkuvaiheessa tuntui ja pitkittyneet tai myöhemmin alkaneet oireet johtuvatkin jostain muusta.

Mitä työtapaturmavakuutus korvaa

Työtapaturmasta aiheutuneet kustannukset katetaan pääsääntöisesti työnantajasi ottamalla pakollisella työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella. Korvattavat sairaanhoitokustannukset ja muut korvaukset kuten ansionmenetys- ja haittakorvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti. Niiden määräytymisperusteet ovat samat riippumatta siitä missä vakuutusyhtiössä työnantajasi on sinut vakuuttanut. Hoitolaitos voi laskuttaa vastaanottokäynnistä ja sen yhteydessä tehdystä vähäisestä tutkimus- ja hoitotoimenpiteestä suoraan vakuutusyhtiötä.

Kannattaa kuitenkin huomioida, että viime kädessä vastaat itse saamastasi yksityisellä sektorilla annetusta terveydenhoidosta, jos se ei kuuluisikaan työterveyshuoltosopimukseen tai vakuutusyhtiö ei sitä jostain syystä korvaisi. Etukäteen annettavalla maksusitoumuksella voit varmistaa kustannusten lopullisen maksajan.

Lisätietoa asiasta löydät näiltä sivuiltamme.

Turvallista talvea!

Lyhyesti kirjoittajasta

Elina Holmas, juristi, ajatusjohtaja, yhteyspäällikkö, verkostovastaava

Työtapaturma- ja ammattitautijärjestelmän kokenut juridiikan asiantuntija ja vaikuttaja. Kirjoittaa vakuuttamisvelvollisuudesta, tulevaisuuden työelämästä, yrittäjistä, etätyöstä. Tiedon jakaminen sekä ymmärryksen ja luottamuksen lisääminen innostavat bloggaamaan.

On kiinnostunut uusista ilmiöistä ja mahdollisuuksista. Tuulettaa ajatuksia liikkumalla koiran kanssa luonnossa. 

+358 40 922 5541
elina.holmas@tvk.fi
linkedin.com/in/elinaholmas