Miten työväkivaltatilanteet näkyvät työtapaturmatilastoissa?

Työtapaturmatilastoista ei ole suoraan saatavissa lukuja siitä, miten moni työntekijä kohtaa työssään väkivaltaa tai uhkatilanteita. Työväkivaltatapaus rekisteröityy työtapaturmatilastoon vain silloin, kun siitä aiheutuu työntekijälle työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattavia fyysisiä tai psyykkisiä vammoja.

Työtilanteessa kohdattuja uhkatilanteita, joista ei aiheudu työntekijälle vammoja, ei tilastoida työtapaturmatilastoon. Jos työpaikkaväkivallan uhrina on joku muu henkilö kuin työntekijä, tapausta ei myöskään rekisteröidä työtapaturmatilastoon.

Tahalliset ja tahattomat tapaukset samassa

Työtapaturmatilastoihin kirjataan sekä tahallisesti että tahattomasti aiheutetut työntekijälle vamman aiheuttaneet väkivaltatilanteet. Tilastoaineistosta ei pystytä erottelemaan tilanteen tahallisuutta tai tahattomuutta, eikä sitäkään onko vahingon aiheuttanut henkilö vai eläin.

Esimerkiksi harjoitus-, liikunta-, leikki-tai pelitilanteissa sattuneita loukkaantumisia on vaikea erottaa tilastoissa tarkoituksellisista vahingoittamisista.

Jatkossa tilastotieto myös pahoinpitelytapauksista

Vuonna 2016 voimaan tulleen työtapaturma- ja ammattitautilain myötä tilastoaineistoihin kerätään nyt myös tieto siitä, oliko kyseessä työhön liittyvä pahoinpitely. Työtapaturmatilastoista saadaan jatkossa paremmin esille tieto työtehtävissä sattuneista pahoinpitelyistä. Uhkatilanteista, joissa ei työntekijälle ole aiheutunut mitään vammaa, ei edelleenkään tilastoida työtapaturmatilastoon.