Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on voimassa koronatilanteessakin

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on normaalisti voimassa koronaviruksenkin aikana ja sen johdosta määrätyissä poikkeusoloissa.

Vahingon korvaaminen edellyttää, että tapaturma on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilaissa määritellyissä olosuhteissa, kuten työssä työpaikalla tai etätyössä työtä tehdessä sekä esimerkiksi, kun tapaturma sattuu työmatkalla tai työtehtävästä johtuvan matkustamisen aikana

Työnantajan työntekijöilleen ottamassa vapaaehtoisessa vapaa-ajan vakuutuksessa on voimassaoloa koskeva rajoitus esimerkiksi lomautustilanteessa. Tapaturmaa ei korvata, jos työntekijän työnteko ja työnantajan palkanmaksu ovat tapaturman sattuessa olleet yhdenjaksoisesti keskeytyneenä yli 30 päivän ajan.