Korvausasian käsittelyn viivästyessä ensin yhteys asiaa käsittelevään vakuutusyhtiöön

Viime päivinä on keskusteltu vakuutusyhtiöiden korvauspäätösten käsittelyajoista mm. työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen kohdalla. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan vakuutuslaitoksen on annettava korvauspäätös viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut riittävät selvitykset asian ratkaisemiseksi.

Korvauksenhakijan kannattaa ottaa yhteyttä ensin asiaa käsittelevään vakuutuslaitokseen, jos hän epäilee, että korvausratkaisun antaminen on viivästynyt yli laissa säädetyn määräajan.

Mikäli vakuutuslaitos on saanut ratkaisun tekemiseen tarvittavat selvitykset, mutta se ei tee niistä huolimatta korvausratkaisua asiassa, korvauksenhakija voi hakea asian käsittelyn siirtoa Tapaturmavakuutuskeskukselle. Tämä tehdään vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, joka lähetetään Tapaturmavakuutuskeskukselle.

”Jos huomaa, että oma korvausasian käsittely on jo viivästynyt, kannattaa ehdottomasti aina ottaa ensin yhteyttä asiaa käsittelevään vakuutuslaitokseen. Kysyä miksi asiassa ei ole annettu päätöstä, ja odotetaanko esimerkiksi vielä jotakin ratkaisussa tarvittavaa selvitystä. Jos mitään pyydettyjä selvityksiä ei enää vakuutuslaitoksenkaan mukaan puutu, mutta vakuutuslaitos ei yhteydenotonkaan jälkeen ratkaisua tee, voi ottaa yhteyttä Tapaturmavakuutuskeskuksen korvauspalveluun”, johtaja Heli Lagerblom neuvoo .  

Tapaturmavakuutuskeskukselta on haettu asian siirtämistä sen käsiteltäväksi vain harvassa tapauksessa.  Vuonna 2020 Tapaturmavakuutuskeskukselta haettiin asian käsittelyn siirtoja alle kymmenessä vahinkotapauksessa. Asiankäsittelyn siirron hakeminen viivästymisen vuoksi on ollut mahdollista vuodesta 1997 lähtien, kun asian siirto prosessi kirjattiin silloin voimassa olleeseen tapaturmavakuutuslakiin. 

”Työtapaturma- ja ammattitautilakiin on kirjattu käytännössä hyvin toimivaksi osoittautunut prosessi näihin poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa vakuutuslaitos ei jostakin syystä anna korvauspäätöstä määräajassa. On tärkeää, että korvauspäätösten antamisen määräaikoja noudatetaan ja jos määräajoista havaitaan lipsumisia, asia selvitetään ja tilanne korjataan mahdollisimman nopeasti”, Tapaturmavakuutuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Reini toteaa.