Työtapaturmavakuuttajien havaintoja tulorekisteriin vuonna 2020 annetuista palkkatietoilmoituksista

Työtapaturmavakuuttajat hakivat alkuvuodesta tulorekisteristä vakuutusmaksujen määräämiseksi kaikkien asiakkaidensa vuonna 2020 antamat palkkatietoilmoitukset. Työtapaturmavakuuttajien havainnot vuoden 2020 palkkatietoilmoitusten laadusta ovat edelliseen vuoteen verrattuna positiivisempia.

Yleisesti voi todeta, että vuoden 2020 palkkatietoilmoituksissa ilmoittamisen laatu on parantunut ja ilmoituksissa ei ole enää niin paljon virheitä tai puutteita kuin vuoden 2019 ilmoituksissa.

Arviolta 5 - 10 % vuoden 2020 palkkatietoilmoituksista sisälsi virheitä ja puutteita

Havaitut virheet ja puutteet liittyivät samoihin tietoihin kuin vuoden 2019 ilmoituksissa.

  • Ammattiluokkatieto puuttui tai ilmoitettu ammattiluokka oli väärä.
  • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppitietoa oli käytetty väärin ja palkkoja oli suljettu työtapaturmavakuutuksen ulkopuolelle.
  • YEL-vakuutetun yrittäjän palkkatiedoille ei oltu annettu vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppitietoa, jolloin yrittäjän palkat olivat ohjautuneet pakolliseen työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen.
  • Vakuutusnumerotieto puuttui tai se oli virheellinen silloin, kun se olisi tullut ilmoittaa.
  • Sijaismaksajan antamissa ilmoituksissa oli käytetty vääriä tulolajeja. Näissä tilanteissa myös varsinaisen työnantajan ilmoituksissa oli käytetty vääriä tulolajeja tai ilmoitus puuttui kokonaan.
  • Poissaolotietoja ei ole ilmoitettu.

Oikeat tiedot tulorekisterissä ovat kaikkien etu

Tulorekisteritietoja käyttävät monet eri tahot ja viranomaiset useisiin käyttötarkoituksiin. On tärkeää, että tiedot on ilmoitettu oikein tulorekisteriin.

Työtapaturmavakuuttajat käyttävät tulorekisterissä olevia tietoja vakuutus- tai korvausasian ratkaisemista taikka vakuuttamisvelvollisuuden valvontaa varten. Vakuutusasian ratkaisemisella tarkoitetaan esimerkiksi vakuutusmaksun määräämistä ja vahvistamista. Korvausasian ratkaisemisella tarkoitetaan esimerkiksi ansionmenetyskorvauksen määrittämistä ja maksamista. Vakuuttamisvelvollisuuden valvonnalla tarkoitetaan jälkikäteistä valvontaa siitä, että työnantaja on vakuuttanut työntekijänsä työtapaturman ja ammattitaudin varalta.

Aiemmin tulorekisterin tietojen  hyödyntämisestä sivuillamme julkaistu uutinen:

Työtapaturmavakuuttajien ensihavaintoja työnantajien tulorekisteriin ilmoittamista palkkatiedoista | 22.1.2020