Elementtitöissä työmailla sattuneet vakavat työtapaturmat

Tapaturmavakuutuskeskus on julkaissut tutkimuksen elementtitöissä sattuneista vakavista työpaikkatapaturmista. Tutkimuksen TVK:lle laati Jukka Moilanen ammattikorkeakoulun opinnäytetyönään.

Viime vuosien aikana on sattunut useampia kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, kun elementtejä on siirretty kuljetusvälineestä työmaalle tai työmaalla elementin asennuspaikalle. Elementtejä on kaatunut työntekijöiden päälle tai liikutettava elementti on osunut työntekijään vakavin seurauksin.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilaaman tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa kattava kokonaiskäsitys työmailla elementtitöissä sattuneissa vakavista työtapaturmista ja niiden syytekijöistä.

Tutkimuksessa esitetään poikkileikkaus suomalaisilla rakennustyömailla elementtitöissä vuosina 2015 - 2021 sattuneista vakavista tapaturmista. Tutkimuksessa on analysoitu seikkaperäisesti kuusi erillistä vakavaa työtapaturmaa sekä haastateltu elementtityön käytännön ammattilaisia. Lisäksi tutkimuksessa esitettään TVK:n vahinkotilastoihin perustuvia jakaumia aiheesta.

Lue tarkemmin tutkimuksesta ja sen tuloksista:
Tapaturmavakuutuskeskuksen julkaisuja 4/2022 (pdf)