Koronatartunta ammattitautina - tilanne kesäkuun 2022 loppuun mennessä

Uutista oikaistu 31.10.2022 saatujen uusien tilastotietojen vuoksi:

Vakuutuslaitoksilta myöhemmin saadut työtapaturma- ja ammattitautirekisteriin perustuvat tilastotiedot poikkeavat alla 31.8.2022 julkaisemamme uutisen epävirallisista tiedoista.  Vakuutuslaitoksien toimittamien työtapaturma- ja ammattitautirekisteriin perustuvien tilastotietojen mukaan kesäkuun 2022 loppuun mennessä vakuutuslaitokset ovat korvanneet 1 693 koronatartuntaa ammattitautina.

Alkuperäinen 31.8.2022 julkaistu uutinen:

Vakuutuslaitokset ovat käsitelleet kesäkuun 2022 loppuun mennessä pandemian alusta lukien yhteensä 3 959 ilmoitusta, joissa koronaviruksen aiheuttamaa tautia tai altistumista virukselle on epäilty ammattitaudiksi.

Näistä 2 799 tapauksessa on katsottu, että kyseessä on vakuutuksesta korvattava ammattitauti. 1 160 tapauksessa kyseessä ei sen sijaan katsottu olevan ammattitauti.

Edellä kerrotut tiedot perustuvat siihen, mitä vakuutuslaitokset ovat ilmoittaneet Tapaturmavakuutuskeskukselle kesäkuun 2022 loppuun mennessä tehdyistä korvausratkaisuista. Tiedot ovat epävirallisia. Vakuutuslaitoksilta tulevat viralliset tilastotiedot vastaavalta ajalta saadaan myöhemmin.

Vuosien 2020 ja 2021 tilastotiedot julkaistiin kesäkuussa:

3.6.2022 | Korona todettu yli tuhannessa tapauksessa korvattavaksi ammattitaudiksi 

Mitä tietoja tarvitaan ammattitaudin ratkaisussa?

Jotta koronaviruksen aiheuttama sairaus voidaan korvata ammattitautina, tiettyjen edellytysten tulee täyttyä. Näitä ovat:

  • Työntekijällä on todettu koronaviruksen aiheuttama tauti (terveydenhuollossa varmistettu virallinen testitulos)
  • Tiedetään, että hänen työssään on ollut koronaviruspositiivisia henkilöitä, joko kollegoja tai asiakkaita, ja hän on ollut heidän kanssaan läheisissä tekemisissä.
  • Koronavirustautiin liittyvien oireiden ja työssä altistumisen välinen aika on sopinut viruksen tiedettyyn itämisaikaan.
  • Tartunnan saaneen työntekijän lähipiirissä ei ole todettu koronavirustartuntoja eikä muutoinkaan tule esiin toista todennäköistä tartuntalähdettä.

Vakuutuslaitos saa edellä mainittuja selvityksiä suoraan terveydenhuollosta ja työnantajalta, mutta työntekijän on itse vastattava vakuutuslaitoksen lähettämään selvityspyyntöön työntekijän mahdollisesta altistumisesta työolosuhteiden ulkopuolella.

Jos työntekijä ei vastaa pyydettyyn selvitykseen, kyseessä ei voida katsoa olevan ammattitauti, koska ei tiedetä, onko todennäköinen pääasiallinen altistuminen tapahtunut korvattavissa työolosuhteissa. Hylkäävän päätöksen saatuaan työntekijä voi vielä selvityksen lähettää ja tällöin vakuutuslaitos käsittelee asian uudelleen.

Lisätietoja: Takon toimiston päällikkö, lakimies Kirsi Salo, puhelin 0404 504228.