Työtapaturmien määrä ja taajuus nousivat teollisuudessa viime vuonna

Teollisuuden palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumäärä ja taajuus nousivat viime vuonna edellisvuoden ennätysalhaisista luvuista. Pidemmän aikavälin suotuisaa kehitystä selittävät teollisuuden rakennemuutos sekä panostukset työturvallisuuteen.

Vuonna 2021 teollisuuden palkansaajille sattui yhteensä 14 084 työpaikkatapaturmaa, mikä on noin 5 % enemmän kuin edellisvuonna. Lukema on kuitenkin edelleen lähes 10 % pienempi kuin vuonna 2019. Covid-19-pandemian vuoksi vuosi 2020 oli hyvin poikkeuksellinen ja vuoden 2021 tilastoissa näkyy tuotannon palautuminen poikkeusvuodesta, vaikka pandemian hallintatoimet vaikuttivat vielä toimintaan työpaikoilla myös vuonna 2021.

Pidemmän aikavälin tarkastelu paljastaa, että työtapaturmien määrät ovat romahtaneet teollisuudessa. Viime vuonna sattui teollisuudessa peräti 54,3 % vähemmän työpaikkatapaturmia kuin vuonna 2006, ja lähes 32 % vähemmän kuin finanssikriisin aiheuttamaa taantumaa seuranneena vuonna 2009.

”Olemme kiinnittäneet teollisuuden työturvallisuusloikkaan huomiota jo pidemmän aikaa. Näin mittavan muutoksen selittäjäksi eivät riitä suhdannevaihtelut tai muutokset tuotannon volyymeissä. Taustalla vaikuttavat merkittävästi myös sekä teollisuuden yleinen rakennemuutos että merkittävät panostukset työturvallisuuteen”, toteaa johtaja Mika Tynkkynen.

Taajuuden pitkään jatkunut laskusuunta kääntyi lievää nousuun

Lukumääräkehityksen sijaan vahinkotaajuus on parempi tunnusluku työturvallisuuskehityksen arvioinnissa. Taajuuskehitys alleviivaa teollisuuden vahvaa työturvallisuuskehitystä.

”Teollisuuden työpaikkatapaturmien taajuus on laskenut varsin nopeasti ja merkittävästi vuodesta 2009 alkaen. Taajuustaso oli tätä ennen noin 45 työpaikkatapaturman tasolla per miljoona tehtyä työtuntia, kun nyt on päästy jo selvästi alle 30 lukemiin”, kuvaa Tynkkynen taajuuden kehitystä.

Vuonna 2021 teollisuuden työpaikkatapaturmien taajuus oli 28,5 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden. Taajuus nousi edellisestä vuodesta, jolloin se oli 26,6 työpaikkatapaturmaa/miljoona tehtyä työtuntia.

Teollisuuden päätoimiala koostuu kirjavasta joukosta erilaisia toimialoja, minkä vuoksi pelkän kokonaisuuden tarkastelu saattaa jättää yksittäisten toimialojen kehityksen katveeseen. Tarkempia tietoja teollisuuden eri alojen työtapaturmatilastoista löytyy TVK:n julkaisemasta tuoreesta analyysista: 
Työtapaturmien määrä ja taajuus nousivat teollisuudessa viime vuonna - pitkän aikavälin trendi silti selvästi laskeva (pdf)

Toimialakohtaisia ja muita tarkempia lisätietoja kehityksestä saa myös TVK:n ylläpitämistä tietopalveluista.

Tulevat työtapaturmatilastojulkaisut

Kevään 2022 kuluessa TVK julkaisee vielä erilliset analyysit rakentamisen, sosiaali- ja terveyspalveluiden, kunta-alan sekä vuokratyön vuoden 2021 työtapaturmatilastoista.

Työpaikkakuolemantapauksia koskeva analyysi julkaistaan 28.4.2022, kansainvälisenä työturvallisuuspäivänä.

Ennakkoarvio kuluvan vuoden työtapaturmien määrästä julkaistaan lokakuussa 2022.