Mitä on hyvä korvauskäsittely?

TyTA-vakuutuksen korvauskäsittelyn käytännesäännöt

Tapaturmavakuutuskeskus laati viime vuonna yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen käytännesäännöt, joilla edistetään hyvää korvauskäsittelyä.

Käytännesääntöihin on kirjattu työtapaturmien ja ammattitautien hyvää korvauskäsittelyä koskevat yhteiset periaatteet ja toimintatavat. Käytännesäännöt ovat alan yhteinen suositus siitä, mitä on hyvä työtapaturman ja ammattitaudin korvauskäsittely.

Käytännesäännöt sisältävät muun muassa tulkintoja ja suosituksia siitä, mitä tarkoittavat työtapaturma- ja ammattitautilaissa mainitut aikamääreet ja mitä esimerkiksi laissa mainittu joutuisa korvausasian selvittäminen tarkoittaa.

Hyvän korvauskäsittelyn määrittely sekä yhteisten periaatteiden ja toimintatapojen kuvaaminen tehtiin Tapaturmavakuutuksen johdolla yhdessä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta myöntävien vakuutusyhtiöiden kanssa.

Ajatus käytännesääntöjen valmistelusta syntyi syksyllä 2021, kun vakuutusala ja Finanssivalvonta kävivät keskusteluja lakisääteisiä vakuutuksia koskevien käsittelyaikojen raportoinnista valvojalle. Keskusteluissa nostettiin esiin se, että vakuutusala laatisi itse suositusluonteiset ohjeet lakisääteisisiä vakuutuksia toimeenpaneville vakuutuslaitoksille siitä, miten tulkitaan laissa olevia määräaikoja.

”Me teimme TVK:ssa käytännesääntöjen kirjoitustyötä ja vahinkovakuutusyhtiöiden edustajista koostunut asiantuntijaryhmä kommentoi kirjoitustyön edetessä tekstiluonnoksia. Kokonaisuudessaan käytännesääntöjen laatimisessa ja hyväksymisessä meni puolisen vuotta”, kertoo TVK:n juristi ja Takon toimiston esimies Kirsi Salo.

Käytännesäännöt hyväksyttiin Tapaturmavakuutuskeskuksen hallituksessa syksyllä 2022 ja niistä järjestettiin vakuutusyhtiöille infotilaisuus tämän jälkeen.

Käytännesäännöt löytyvät Tapaturmavakuutuksen ylläpitämästä Työtapaturmatieto-palvelusta 

Lakisääteisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpano ja TVK rooli

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus (TyTA) on osa suomalaista sosiaaliturvaa. TyTA:n sisällöstä eli siitä

  • ketä vakuutuksella suojataan,
  • millaiset vahinkotapahtumat sillä katetaan,
  • millaisia korvauksia niistä maksetaan,
  • ja miten korvausprosessia hoidetaan, säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa.

Suomessa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksia työnantajille myyvät yksityiset vahinkovakuutusyhtiöt. Lisäksi Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela ja Valtiokonttori käsittelevät tiettyjen erikseen määriteltyjen työntekijäryhmien työtapaturmia ja ammattitauteja koskevia vahinkoilmoituksia.

Tapaturmavakuutuskeskukselle on säädetty työtapaturma- ja ammattitautilaissa tehtäväksi muun muualla koordinoida yhtenäistä lain toimeenpanoa vakuutusyhtiöissä. Tämän tehtävän hoitamisesta yksi esimerkki on käytännesääntöjen laatiminen.

Aiemmin verkkosivuillamme aiheeseen liittyviä julkaisuja

Blogikirjoitus | Heli Lagerblom, 26.3.2021: Kuinka kauan siinä oikein kestää?