Työtapaturmien määrä nousi vuonna 2022 aiemmin arvioitua enemmän

Mediatiedote 30.3.2023 klo 8:45

Vuonna 2022 sattui yhteensä 114 600 palkansaajien työtapaturmaa, joista 92 000 oli työpaikkatapaturmia ja 22 600 työmatkatapaturmia. Työpaikkatapaturmien lukumäärä nousi edellisestä vuodesta 1,6 % ja työmatkatapaturmien määrä jopa 23,5 %.

Työtapaturmien lukumäärä nousi enemmän kuin mitä Tapaturmavakuutuskeskuksen lokakuussa julkaisemassa, vuotta 2022 koskevassa ennusteessa arvioitiin.

Useilla toimialoilla työtapaturmien lukumäärät laskivat tai pysyivät edellisen vuoden tasolla. Kuljetuksen ja varastoinnin sekä hallinto- ja tukipalveluiden toimialoilla työtapaturmien määrät sen sijaan nousivat, mikä selittää myös työtapaturmien kokonaislukumäärän kasvua viime vuonna.

Vajaa neljännes työpaikkatapaturmista oli kaatumisen seurauksia, putoamisesta aiheutuneita työpaikkatapaturmia sattui yli 3 000.

”Henkilön liikkumisen yhteydessä aiheutuneiden työtapaturmien määrä ja osuus on merkittävä. Kaatumisiksi luokiteltavia työtapaturmia sattui viime vuonna 35 % kaikista työpaikka- ja työmatkatapaturmista. Tässä on selkeä paikka työturvallisuuden kehittämiselle ”, sanoo tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

Taajuudessa vaihtelua toimialojen, ikäryhmien ja maantieteellisten alueiden välillä

Työpaikkatapaturmien taajuus eli korvattujen vahinkojen lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden pysyi vuonna 2022 edellisen vuoden tasolla eli 26:ssa työpaikkatapaturmassa/miljoona työtuntia. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna työpaikkatapaturmien taajuus on ollut loivassa laskussa.

Taajuudet nousivat kuitenkin edellisvuodesta erityisesti rakentamisen sekä kuljetuksen ja varastoinnin toimialoilla, sekä myös hallinto- ja tukipalvelutoimialalla.  

Eri ikäisten palkansaajien työpaikkatapaturmien taajuuksissa on selkeitä eroja. Korkein taajuus oli viime vuonna 20‒24-vuotiaiden palkansaajien ikäryhmässä. Nuorille sattuu määrällisesti paljon työtapaturmia, mutta vanhimmille palkansaajien ikäryhmille sattuvista työtapaturmista aiheutuu keskimäärin vakavampia seurauksia kuin mitä nuorimmille ikäryhmille.

Alueellisesti tarkasteluna alhaisin taajuus oli Pohjanmaalla, 18 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden ja korkein Satakunnassa, 37 työpaikkatapaturmaa per miljoona työtuntia. Maakuntakohtaisten taajuuseroja selittävät muun muassa alueiden erilaiset elinkeinorakenteet.

Työmatkatapaturmien määrä nousi

Palkansaajien työmatkatapaturmien lukumäärä nousi jo toista vuotta peräkkäin. Koronapandemian vuoksi etätöihin siirtyminen laski työmatkatapaturmien määrää vuonna 2020, mutta viime vuonna työmatkatapaturmien määrä nousi jo lähes vuoden 2019 tasolle.

Työmatkatapaturmia sattui runsaasti erityisesti viime vuoden keväällä. Esimerkiksi maaliskuun alussa viime vuonna oli lyhyt liukkaan kelin jakso, jolloin sää viileni ja sadealue kulki Suomen yli, minkä seurauksena pelkästään Uudellamaalla sattui viitisen sataa palkansaajien työmatkatapaturmaa muutamassa päivässä.

Suurin osa työmatkapaturmista sattui jalankulkijoille, joihin lasketaan myös muilla liikkumistavoilla matkaa tehneiden jalan kuljettaessa sattuneet tapaturmat.

Tulevat työtapaturmatilastojulkaisut

Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee viime vuoden työtapaturmatilastoista toimialakohtaisia analyyseja kevään ja alkukesän aikana. Kuluvan vuoden työtapaturmien määrän ennuste julkaistaan lokakuussa 2023.

Lue viime vuoden työtapaturmista enemmän Työtapaturmatiedossa julkaistusta analyysista.

Työtapaturmien avainluvut vuonna 2022