Miten toimia, jos epäilet koronatartuntasi olevan aiheutunut työstäsi?

Koronatartunnasta aiheutuva sairastuminen voi olla tietyissä tilanteissa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattava ammattitauti. Miten työntekijän, työnantajan ja työterveydenhuollon tulisi toimia, kun tartunnan epäillään aiheutuneen todennäköisesti työssä?

Viruksen aiheuttama sairaus korvataan biologisen tekijän aiheuttamana ammattitautina, jos työntekijällä todetaan koronaviruksen aiheuttama sairaus ja altistuminen on todennäköisesti ja pääasiallisesti tullut työnteon tai työtehtävästä johtuvan matkustamisen yhteydessä, työntekopaikan alueella tai työhön liittyvässä koulutustilaisuudessa.

Ammattitautikorvaus edellyttää diagnosoitua sairautta. Pelkkä altistuminen koronavirukselle ei ole ammattitauti eikä sen perusteella saa korvauksia.

Jotta koronavirustartunta korvattaisiin ammattitautina, tartuntalähde ja -olosuhde on pystyttävä selvittämään ja tartuntalähde on oltava yksilöitävissä esimerkiksi työnteon yhteydessä tapahtuneeksi.

Ilmoita tartunnasta työnantajallesi

Kun sinulla on todettu koronavirustartunta ja epäilet saaneesi tartunnan työstäsi, ilmoita asiasta esimiehellesi tai muulle työnantajasi edustajalle siten kuin työpaikallanne on sovittu tehtävän.

Jos tartuntasi todettiin muualla kuin työnantajasi järjestämän työterveydenhuollon suorittamassa tutkimuksessa, ilmoita tartunnastasi ja epäilystäsi, että tartunta on syntynyt työssäsi, myös työpaikkasi työterveyslääkärille. Kerro, miksi katsot tartunnan tapahtuneen työssäsi, minkälaisia töitä olet tehnyt, millaiset työolosuhteet ovat olleet ja miten altistuminen koronalle on todennäköisesti tapahtunut.

Työnantajasi tekee vahinkotapahtumailmoituksen vakuutusyhtiöön

Työnantajasi tekee ilmoituksen ammattitautiepäilystä siihen vakuutusyhtiöön, josta työnantajasi on ottanut työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen. Hänen on tehtävä ilmoitus viipymättä, viimeistään kymmenen arkipäivän kuluessa siitä, kun ilmoitit tartunnasta ja epäilystäsi työnantajallesi.

Jos työnantaja ei jostakin syystä tee ilmoitusta, voit tehdä sen myös itse tai hoitolaitos voi saattaa asian vireille toimittamalla vakuutusyhtiölle lääketieteellistä selvitystä sairaudestasi.

Työterveyslääkäri tekee selvityksen työolosuhteista ja altistumisesta

Työterveyslääkäri tekee ammattitaudin korvauskäsittelyssä tarvittavat selvitykset työolosuhteistasi ja siitä, miten tartunta on todennäköisesti pääasiallisesti työssäsi sinulle syntynyt. Tämän selvityksen tekemisessä, hän tarvitsee tietoja sekä sinulta itseltäsi että työnantajaltasi.

Altistumisen todennäköisyydestä ja pääasiallisuudesta edellytetään vastaavaa näyttöä kuin muutenkin ammattitautiepäilyissä. Vakuutusyhtiö tarvitsee mm. lääkärin käyntimerkinnät siltä käynniltä, jolloin sinulla todettiin koronaviruksen aiheuttama sairaus.

Vakuutusyhtiö tekee korvausratkaisun

Vahinkoasian korvauskäsittely vakuutusyhtiössä perustuu asiakirjoihin, kuten työnantajasi tekemään vahinkotapahtumailmoitukseen ja sairauttasi koskeviin lääketieteellisiin selvityksiin, jotka vakuutusyhtiö saa sinua hoitaneilta ja tutkineilta terveydenhuollon yksiköiltä.

Sinulta ja työnantajaltasi saatetaan tarvita myös selvitykset työnteon olosuhteista ja altistumisen lähteistä. Ratkaisussa voidaan tarvita myös selvitystä siitä, ettet ole altistunut virukselle vapaa-ajallasi esimerkiksi kotioloissa.

Koronan aiheuttaman sairauden korvaaminen ammattitautina tapahtuu työtapaturma- ja ammattitautilain säännösten mukaisesti myös pandemia aikana ja poikkeusoloissa. Vakuutusyhtiö arvioi altistumisesi todennäköistä pääasiallista yhteyttä työhösi edellä mainittujen, tarvittavien selvitysten perusteella. Jos työssä altistumisesi ei ole todennäköisesti pääasiallista, sairauttasi ei korvata ammattitautina.

Vakuutusyhtiö ei tee tartuntaketjujen selvityksiä. Niiden selvittäminen on osa koronavirusepidemian hallintaa. Tartuntaketjun selvityksestä tartuntatautilain 22 §:n perusteella laadittava selvitys, joka sisältää tietoa mm. tartuntavasta, -ajankohdasta ja -paikasta, on hyödyllinen myös ammattitautiepäilyn selvittämisessä.

Lisätietoja:
Covid 19 (Korona) ammattitautina - Mitä se edellyttää? Kirsi Pohjolaisen blogikirjoitus

Koronaviruksen aiheuttaman sairauden korvaaminen ammattitautina

Tiedätkö kuinka toimia, jos sinulle sattuu työtapaturma? - Elina Holmaksen blogikirjoitus