Koronatartunta ammattitautina - tilanne syyskuun 2021 loppuun mennessä

Vakuutuslaitokset ovat käsitelleet syyskuun loppuun mennessä pandemian alusta lukien yhteensä 1 504 ilmoitusta, joissa koronaviruksen aiheuttamaa tautia tai altistumista virukselle on epäilty ammattitaudiksi. Näistä 1 012 tapauksessa on katsottu, että kyseessä on ammattitauti.

Vakuutuslaitokset eivät enää pyydä kaikista koronataudin aiheuttamista ammattitautiepäilyistä tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausuntoa (Lue aiheesta tarkemmin: Tapaturma-asiain korvauslautakunta ei enää käsittele kaikkia koronan aiheuttamia ammattitautitapauksia). Näin ollen TVK on pyytänyt vakuutuslaitoksilta tilastotietoja syyskuun loppuun mennessä ratkaistuista tapauksista.

Korona voi olla korvattava ammattitauti ammatista riippumatta

Maaliskuun loppuun mennessä noin 90 % korvatuista ammattitaudeista oli todettu terveydenhuollon työntekijöillä (Lue aiheesta tarkemmin: Koronatartunta ammattitautina – Toukokuu 2021 tilanne).  Tämän jälkeen käsittelyyn on tullut enenevässä määrin myös muilla ammattiryhmillä todettuja tautitapauksia, kuten esimerkiksi varhaiskasvatuksessa työskentelevillä, opettajilla, asentajilla ja rakennusalan työntekijöillä.

Koronaviruksen aiheuttama sairaus voidaan katsoa ammattitaudiksi ammatista riippumatta, jos jäljempänä kerrotut edellytykset täyttyvät.

Pitkittyneet oireet koronatartunnan jälkeen

Vakuutuslaitokset pyytävät edelleen tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausuntoa koronan aiheuttaman taudin korvattavuudesta, joissa se on tarpeen korvauskäytännön yhtenäisyyden vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi pitkittyneet oireet sairastetun korona-ammattitaudin jälkeen. Näitä tapauksia Takossa on ollut lausunnolla 11.

Näistä 7 tapauksessa pitkittyneet oireet on katsottu korvattaviksi. Hylkäävissä ratkaisuissa syy-yhteyttä sairastetun koronan ja myöhemmin ilmenneiden oireiden välillä ei ole kyetty osoittamaan, kun työntekijä on palannut sairastetun taudin jälkeen töihin ja uusi oireilu on alkanut muutaman kuukauden päästä tämän jälkeen.

Mitä tietoja tarvitaan ammattitaudin ratkaisussa?

Jotta koronaviruksen aiheuttama sairaus voidaan korvata ammattitautina, tiettyjen edellytysten tulee täyttyä. Näitä ovat:

  • Työntekijällä on todettu koronaviruksen aiheuttama tauti.
  • Tiedetään, että hänen työssään on ollut koronaviruspositiivisia henkilöitä, joko kollegoja tai asiakkaita, ja hän on ollut heidän kanssaan läheisissä tekemisissä.
  • Koronavirustautiin liittyvien oireiden ja työssä altistumisen välinen aika on sopinut viruksen tiedettyyn itämisaikaan.

Tartunnan saaneen työntekijän lähipiirissä ei ole todettu koronavirustartuntoja eikä muutoinkaan tule esiin toista todennäköistä tartuntalähdettä.

Lisätietoja: Takon toimiston päällikkö, lakimies Kirsi Salo, puhelin 0404 504228.