Tapaturma-asiain korvauslautakunta ei enää käsittele kaikkia koronan aiheuttamia ammattitautitapauksia

Vakuutuslaitoksilla on ollut velvollisuus pyytää tapaturma-asiain korvauslautakunnalta (Tako) lausuntoja koronataudin aiheuttamista ammattitaudeista. TVK on julkaissut Takon antamista koronatapauksista tilastotietoja. Tako on nyt antanut vakuutuslaitoksille alla olevan ohjeen eikä kaikkia koronataudin aiheuttamia ammattitautiepäilyjä enää tarvitse laittaa Takolle lausunnolle.

Jo annettujen lausuntojen perusteella on muodostunut yhtenäinen korvauskäytäntö muun muassa terveydenhuollon työntekijöillä todettujen ammattitautien korvaamisen edellytyksistä.

Ohjeessa on todettu, että lausunnon pyytäminen ei ole enää tarpeellista,

 • jos kyseessä on terveydenhuollon työntekijä, jolla on todettu koronaviruksen aiheuttama tauti ja
 • on saatu selvitykset työntekijältä ja työnantajalta työssä tai työntekopaikalla tapahtuneesta altistumisesta.

Lähtökohtana on, että lausunnon pyytäminen ei ole tarpeellista, jos terveydenhuollon työntekijän tiedetään olleen ennen sairastumistaan läheisissä tekemissä koronapositiivisen henkilön tai henkilöiden kanssa eikä vapaa-ajan altistumista ole ollut. Ohjeessa on tarkemmin kuvattu edellytykset, joiden tulee täyttyä, jotta lausuntoa ei tarvitse pyytää.

Lausuntoa ei myöskään tarvitse pyytää Takolta, jos vakuutuslaitokselle on saapunut ilmoitus minkä tahansa alan työntekijän altistumisesta, mutta työntekijällä ei ole todettu koronaviruksen aiheuttamaa tautia. Tässä pelkässä virukselle altistumisen tilanteessa kyse ei ole ammattitaudista ja vakuutuslaitos antaa epäävän päätöksen työntekijälle. Ammattitautina korvaamisen yhtenä edellytyksenä on, että henkilöllä on todettu positiivisella testituloksella diagnosoitu koronaviruksen aiheuttama sairaus. 

Ohjeen mukaan kaikista muista koronaviruksen aiheuttamista ammattitautiepäilyistä on edelleen pyydettävä Takon lausunto. Lausunto on siten pyydettävä, jos kyse on muulla kuin terveydenhuollon työntekijällä todetusta koronasairaudesta. Myös kaikista epäävistä ratkaisuista on pyydettävä Takon lausunto, paitsi silloin, jos hylkäävän päätöksen perusteena on se, että työntekijällä ei ole todettu testituloksella varmistettua koronasairautta.

TVK tiedottaa seuraavan kerran korona-ammattitautien lukumääristä kesäkuun lopussa. Takon antamista lausunnoista ei enää tiedoteta.

Takon antama ohje

Lausunnon pyytäminen tapaturma-asiain korvauslautakunnalta, kun koronaviruksen aiheuttamaa tautia tai altistumista virukselle epäillään ammattitaudiksi

Vakuutuslaitokset ovat pyytäneet tapaturma-asiain korvauslautakunnalta (Tako) lausuntoa kaikista niiden käsiteltäviksi tulleista koronavirukseen liittyvistä ammattitautiasioista. Lausuntoja on annettu yli 350 ja niiden perusteella on muodostunut yhtenäinen korvauskäytäntö muun muassa terveydenhuollon työntekijöillä todettujen ammattitautien korvaamisen edellytyksistä. Näin ollen Takon lausunnon pyytäminen ei ole enää tarpeellista seuraavissa tapauksissa:

A) Kyseessä on terveydenhuollon työntekijä, jolla on todettu koronaviruksen aiheuttama tauti (positiivinen testitulos) ja kaikki seuraavat edellytykset (1–3) täyttyvät:

 1. työntekijä on altistunut työssään tai työntekopaikalla koronapositiiviselle henkilölle
  a. työnantajalta ja työntekijältä on saatu yhdenmukainen selvitys
  työssä tai työntekopaikalla tapahtuneesta altistumisesta,
  b. selvitysten mukaan työssä tai työntekopaikalla tiedetään yksilöidysti olleen koronapositiivinen henkilö tai henkilöitä korvauksen
  hakijan sairastumista edeltävästi ja
  c. selvitysten mukaan työntekijä on ennen sairastumistaan ollut työssään tai työntekopaikalla läheisissä tekemisissä kyseisen henkilön
  tai henkilöiden kanssa
 2. koronavirustautiin liittyvien oireiden alkamisen ja työssä altistumisen välinen aika on enintään 10 päivää
 3. työntekijän lähipiirissä ei ole todettu korvauksenhakijan sairastumista
  edeltävästi koronavirustartuntoja eikä muutoinkaan tule esiin toista todennäköistä tartuntalähdettä
  a) työntekijältä on saatu selvitys vapaa-ajan altistumisesta ja
  b) saadun selvityksen mukaan vapaa-ajan altistumista ei ole ollut

B) Vakuutuslaitokselle on saapunut ilmoitus minkä tahansa alan työntekijän altistumisesta, mutta työntekijällä ei ole todettu koronaviruksen aiheuttamaa tautia.

Kaikista muista koronaviruksen aiheuttamista ammattitautiepäilyistä on edelleen pyydettävä Takon lausunto.

Tapaturma-asiain korvauslautakunta on lakisääteinen elin, jonka tehtävänä on edistää työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen korvaustoimen yhtenäisyyttä antamalla yleisohjeita ja lausuntoja. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan toimintaa säännellään työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 123 §:ssä, 261 §:ssä ja 29 luvussa, valtioneuvoston asetuksessa tapaturma-asiain korvauslautakunnasta (1468/2015) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausunnon pyytämisestä (1568/2015).

Sivuillamme aiemmin julkaistut uutiset Takon käsittelemistä lausuntopyynnöistä

1.4.2021 | Tapaturma-asiain korvauslautakunta katsonut 304 tapausta ammattitaudiksi

3.3.2021 | Helmikuun lopussa 208 ammattitautina korvattavaa koronatartuntaa

22.12.2020 | 138 ammattitautina korvattavaa koronatartuntaa

9.11.2020 | 110 ammattitautina korvattavaa koronatartuntaa

2.10.2020 | 91 ammattitaudiksi katsottua koronatartuntaa

26.6.2020 | Ensimmäiset terveydenhoitohenkilöstön koronasairaudet katsottu ammattitaudeiksi