Koronatartunta ammattitautina – Toukokuu 2021 tilanne

Vakuutuslaitokset ovat käsitelleet kaiken kaikkiaan pandemian alusta lukien toukokuun loppuun mennessä 1 050 ilmoitusta, joissa koronaviruksen aiheuttamaa tautia tai altistumista virukselle on epäilty ammattitaudiksi.  Näistä 697 tapauksessa on katsottu, että kyseessä on ammattitauti.

Vakuutuslaitokset eivät enää pyydä kaikista koronataudin aiheuttamista ammattitautiepäilyistä tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausuntoa. (Lue tästä tarkemmin: TVK:n uutinen 29.4.2021) Näin ollen TVK on pyytänyt vakuutuslaitoksilta tilastotietoja toukokuun loppuun mennessä ratkaistuista tapauksista.

Maaliskuun loppuun mennessä noin 90 % korvatuista ammattitaudeista oli todettu terveydenhuollon työntekijöillä (Lue tästä tarkemmin: TVK:n uutinen 1.4.2021).  Tämän jälkeen käsittelyyn on tullut enenevässä määrin myös muilla ammattiryhmillä todettuja tautitapauksia (esimerkiksi varhaiskasvatuksessa työskenteleviä, opettajia, asentajia ja rakennusalan työntekijöitä). Koronaviruksen aiheuttama sairaus voidaan katsoa ammattitaudiksi ammatista riippumatta, jos jäljempänä kerrotut edellytykset täyttyvät.

Oma selvitys puuttuu, korvaus evätään

Hylkäävissä ratkaisuissa on ollut useimmiten kyse siitä, että työntekijä ei ole lähettänyt vakuutuslaitokselle pyydettyä omaa selvitystä. Kun omaa selvitystä ei saada, tietoa mahdollisesta vapaa-ajan altistumisesta ei ole. Päätöksessä kerrotaan tällöin, että asia käsitellään uudelleen, jos työntekijä toimittaa oman selvityksen vakuutuslaitokselle.

Hylkäävissä ratkaisuissa on ollut kyse myös siitä, että henkilö on pelkästään altistunut koronavirukselle, mutta hänelle ei ole aiheutunut altistumisesta tautia. Pelkkä altistuminen koronalle, ilman henkilöllä todettua tautia, ei ole korvattava ammattitauti. (Lue tästä tarkemmin: TVK:n uutinen 13.4.2021)

Mitä tietoja tarvitaan ammattitaudin ratkaisussa?

Jotta koronaviruksen aiheuttama sairaus voidaan korvata ammattitautina, tiettyjen edellytysten tulee täyttyä. Näitä ovat:

  • Työntekijällä on todettu koronaviruksen aiheuttama tauti.
  • Tiedetään, että hänen työssään on ollut koronaviruspositiivisia henkilöitä, joko kollegoja tai asiakkaita, ja hän on ollut heidän kanssaan läheisissä tekemisissä.
  • Koronavirustautiin liittyvien oireiden ja työssä altistumisen välinen aika on sopinut viruksen tiedettyyn itämisaikaan.

Tartunnan saaneen työntekijän lähipiirissä ei ole todettu koronavirustartuntoja eikä muutoinkaan tule esiin toista todennäköistä tartuntalähdettä.

Lisätietoja: Takon toimiston päällikkö, lakimies Kirsi Salo, puhelin 0404 504228.