Koronatartunta ammattitautina - tilanne joulukuun 2021 loppuun mennessä

Vakuutuslaitokset ovat käsitelleet joulukuun 2021 loppuun mennessä pandemian alusta lukien yhteensä 1 737 ilmoitusta, joissa koronaviruksen aiheuttamaa tautia tai altistumista virukselle on epäilty ammattitaudiksi.

Näistä 1 177 tapauksessa on katsottu, että kyseessä on vakuutuksesta korvattava ammattitauti. 560 tapauksessa kyseessä ei sen sijaan katsottu olevan ammattitauti. Hylkäyksen syynä on ollut esimerkiksi se, että työntekijältä ei ole saatu pyydettyä omaa selvitystä altistumisesta.

Edellä kerrotut tiedot perustuvat siihen, mitä vakuutuslaitokset ovat ilmoittaneet Tapaturmavakuutuskeskukselle joulukuun 2021 loppuun mennessä tehdyistä korvausratkaisuista.

Korona voi olla korvattava ammattitauti ammatista riippumatta

Suurin osa korvatuista ammattitaudeista on todettu terveydenhuollon työntekijöillä. Pandemian alkuvaiheessa vakuutuslaitoksille tuli ammattitauti-ilmoituksia lähinnä terveydenhuollon työntekijöistä.  

Sittemmin tietoisuus siitä, että korona voi olla korvattava ammattitauti ammatista riippumatta, on lisääntynyt ja viime vuoden loppuun mennessä korvattuja ammattitauteja on todettu laajalti myös muissa ammattiryhmissä.

Koronaviruksen aiheuttama sairaus voidaan katsoa ammattitaudiksi ammatista riippumatta, jos jäljempänä kerrotut edellytykset täyttyvät.

Pitkittyneet oireet koronatartunnan jälkeen

Vakuutuslaitokset pyytävät tapaturma-asiain korvauslautakunnan (Tako) lausuntoa koronan aiheuttaman taudin korvattavuudesta, kun se on tarpeen korvauskäytännön yhtenäisyyden vuoksi. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi pitkittyneet oireet sairastetun korona-ammattitaudin jälkeen.

Näitä tapauksia Takossa on ollut lausunnolla parikymmentä. Näistä yli puolessa pitkittynyt työkyvyttömyys on katsottu korvattavaksi. Hylkäävissä ratkaisuissa syy-yhteyttä sairastetun koronan ja myöhemmin ilmenneiden oireiden välillä ei ole kyetty osoittamaan, kun työntekijä on palannut sairastetun taudin jälkeen töihin ja uusi oireilu on alkanut muutaman kuukauden päästä tämän jälkeen.

Mitä tietoja tarvitaan ammattitaudin ratkaisussa?

Jotta koronaviruksen aiheuttama sairaus voidaan korvata ammattitautina, tiettyjen edellytysten tulee täyttyä. Näitä ovat:

  • Työntekijällä on todettu koronaviruksen aiheuttama tauti (terveydenhuollossa varmistettu virallinen testitulos)
  • Tiedetään, että hänen työssään on ollut koronaviruspositiivisia henkilöitä, joko kollegoja tai asiakkaita, ja hän on ollut heidän kanssaan läheisissä tekemisissä.
  • Koronavirustautiin liittyvien oireiden ja työssä altistumisen välinen aika on sopinut viruksen tiedettyyn itämisaikaan.
  • Tartunnan saaneen työntekijän lähipiirissä ei ole todettu koronavirustartuntoja eikä muutoinkaan tule esiin toista todennäköistä tartuntalähdettä.

Vakuutuslaitos saa edellä mainittuja selvityksiä suoraan terveydenhuollosta ja työnantajalta, mutta työntekijän on itse vastattava vakuutuslaitoksen lähettämään selvityspyyntöön työntekijän mahdollisesta altistumisesta työolosuhteiden ulkopuolella.

Jos työntekijä ei vastaa pyydettyyn selvitykseen, kyseessä ei voida katsoa olevan ammattitauti, koska ei tiedetä, onko todennäköinen pääasiallinen altistuminen tapahtunut korvattavissa työolosuhteissa. Hylkäävän päätöksen saatuaan työntekijä voi vielä selvityksen lähettää ja tällöin vakuutuslaitos käsittelee asian uudelleen.    

Lisätietoja: Takon toimiston päällikkö, lakimies Kirsi Salo, puhelin 0404 504228.