TVK:n vastuullisuuslinjaukset valmistuivat

TVK:n yksi strategisista painopisteistä on vastuullisuus. Olemme laatineet vastuullisuuslinjaukset, jotka otamme huomioon kaikessa toimintaamme koskevassa päätöksenteossa ja tavoitteiden edistämisessä.

Perustehtävämme osana suomalaista lakisääteistä sosiaalivakuutusta on jo itsessään monin tavoin vastuullinen. Vastuullisuustyössämme painottuu sosiaalinen vastuu, sillä toimintamme kädenjälki, eli työmme positiivinen vaikutus yhteiskuntaan, on merkittävämmässä roolissa kuin jalanjälkemme.

Lue lisää vastuullisuuslinjauksistamme: Vastuullisuus Tapaturmavakuutuskeskuksessa -sivulta