Työpaikkatapaturmien lukumäärä laski, mutta tapaturmataajuus nousi rakennusalalla vuonna 2022

Rakennusalalla sattui hieman yli 13 000 palkansaajan työpaikkatapaturmaa viime vuonna. Määrä laski edellisvuodesta noin prosentin. Työpaikkatapaturmien taajuus kuitenkin nousi, koska tehtyjen työtuntien määrä väheni sattuneita vahinkoja enemmän.

Viime vuonna rakennusalalla tapaturmataajuus oli 59,7 työpaikkatapaturmaa miljoonaa tehtyä työtuntia kohden. Taajuus laski monta vuotta ja oli alimmillaan 55,1 vuonna 2020, mutta kääntyi tämän jälkeen taas nousuun.

Taajuustason nousuun vaikuttaa muun muassa alalla tehtyjen työtuntien väheneminen. Työtuntien lukumäärä on laskenut rakennusalalla vuodesta 2018 viime vuoteen noin 14 %.

Puolet turmista aiheutuu terävästä esineestä, kaatumisesta tai putoamisesta

Kaatumisia ja putoamisia sekä leikkaavan tai terävän esineen osumisia oli molempia noin neljäsosa kaikista rakennusalalla viime vuonna sattuneista työpaikkatapaturmista.

Useimmin putoaminen tapahtuu suhteellisen matalalta kuten tikkailta tai telineiltä, mutta myös korkealta putoamisia sattuu edelleen. Tyypillisimmin putoaminen aiheuttaa alaraajan vamman (35 %), useita kehon osia vahingoittuu 15 % tapauksista.

”Taakan käsivoimin siirtämisestä johtuvat työpaikkatapaturmat ovat vähentyneet noin 10 prosenttiin. Vielä 20 vuotta sitten lähes viidesosa rakennusalalla sattuneista työpaikkatapaturmista tapahtui taakan käsittelyssä. Muutos kertoo rakennusalan työn fyysisen kuormittavuuden muutoksesta”, toteaa tietokanta-analyytikko Janne Sysi-Aho.

Työmailla sattui työtapaturmia usein muiden alojen työntekijöille

Työmailla liikkuu työtehtävissä myös muiden kuin rakennusalan työntekijöitä. Muiden alojen työntekijöille sattui työmailla viime vuonna lähes 4 700 työpaikkatapaturmaa, mikä oli noin 7 % enemmän kuin vuonna 2021.

Työmailla työpaikkatapaturmaan joutuneista muiden alojen työntekijöistä 36 % oli vuokratyöntekijöitä.

”Eri kokoisilla työmailla liikkuu ja työskentelee esimerkiksi asentajia asennustöissä sekä kuljettajia materiaaleja tuomassa. Tärkeintä turvallisuuden kannalta on se, että työmaan turvallisuutta johdetaan kokonaisuutena, kaikki kohteessa toimivat ja käyvät huomioiden”, painottaa Sysi-Aho.

Enemmän tietoa rakennusalan viime vuoden työpaikkatapaturmista:
TVK:n analyysi nro 49, Työtapaturmatiedossa

Tulevat työtapaturmatilastojulkaisut

Työtapaturmatilastotiedot löytyvät myös tilastosovelluksestamme, missä käyttäjä voi itse valita eri muuttajatietoja tarkempaan tarkasteluun. TVK:n tilastosovellus Pakki

Tapaturmavakuutuskeskus julkaisee vuoden 2022 työtapaturmatilastoista toimialakohtaisia analyyseja kevään ja alkukesän aikana.

Kuluvan vuoden työtapaturmien määrän ennuste julkaistaan syys-lokakuussa 2023.

Vuoden 2022 työtapaturmatilasto julkaistiin maalikuun 2023 lopussa.