Mikä on MISSOC ja mihin sen tietoja voi käyttää?

MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) on vuonna 1990 perustettu tietokanta, joka sisältää tietoa sosiaaliturvajärjestelmistä ja niistä vastaavista organisaatiosta EU:n jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueen maissa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa (1. heinäkuuta 2019 asti) ja Sveitsissä.

Tietokanta sisältää tietoa mm. seuraavista sosiaaliturvan osa-alueista: terveydenhoito, sairastuminen, äitiys-, vanhempain- ja perhevapaat, työttömyys, vanhuus sekä työtapaturmat ja ammattitaudit.

Tietokannan tiedot on koottu sosiaaliturvan hallinnoinnista vastaavien kansallisten ministeriöiden ja laitosten virkamiesten verkostolta. Tietojen keruuta ja päivittämistä koordinoi MISSOCin sihteeristö Euroopan komission puolesta.

Tietokannan tiedot on esitetty englanniksi, ranskaksi ja saksaksi. Tietokannan käyttö  on ilmaista ja kaikille avointa.

Mihin tietokannan tietoja voi hyödyntää?

Esimerkiksi toiseen EU-maahan työskentelemään lähtevä voi selvittää tietokannasta sen, millä tavoin kyseisessä maassa on järjestetty turva työtapaturmien ja ammattitautien varalta, millainen tämän turvan sisältö on ja mistä kohdemaassa voi saada asiasta lisätietoa.

Tietokannan avulla voi myös kätevästi vertailla esimerkiksi eri EU-maiden työtapaturma- ja ammattitautijärjestelmiä.

MISSOC-tietokantaan tehty viimeisin päivitys

MISSOC on julkaissut tietokantaansa päivitykset, jossa itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevat tiedot integroidaan asteittain vertailutietokantaan. Nämä tiedot siirretään jokaisen taulukon (tai riskin) loppuun. Esimerkiksi itsenäisten ammatinharjoittajien äitiysetuuksia koskevat tiedot siirretään asteittain äitiyttä/isyyttä koskevan taulukon IV loppuun.

MISSOCin verkkosivuille
Itsenäistä ammatinharjoittavaa koskevat tiedot tietokannassa
Tietokannan vertailutaulukot