Muistathan vakuuttaa kesätyöntekijät

Kesä- ja kausityöntekijät kuuluvat työnantajan ottamaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen. Jos kesätyöntekijälle työtä tarjoavalla taholla ei ole ennestään palkattuja työntekijöitä, pitää hänen ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ennen kuin kesätyöntekijä aloittaa töiden tekemisen.

Lain mukaan lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on otettava työntekijöille, kun työnantaja maksaa tai on sopinut maksavansa kalenterivuoden aikana palkkaa yli 1500 euroa. Euromäärä on työnantaja- ja kalenterivuosikohtainen. Kaikki työnantajan kalenterivuoden aikana maksamat palkat lasketaan yhteen. Sillä ei siis ole merkitystä onko työntekijöitä yksi vai kymmenen tai ovatko nämä vakituisia, määräaikaisia, kokoaikaisia vai osa-aikaisia.

Myös yrittäjän perheenjäsen, joka asuu yrittäjän kanssa samassa taloudessa, kuuluu työntekijöiden vakuutukseen, jos perheenjäsen tekee yrityksessä työtä työsuhteessa.

Perehdyttäminen ensiarvoisen tärkeää

On hyvin tärkeää opettaa nuorille jo heti alusta saakka turvalliset työskentelytavat. Riittävä perehdytys ja hyvä työhön opastus on heistä jokaisen oikeus.

Nuorien, alle 25-vuotiaiden työntekijöiden työpaikkatapaturmien taajuus on korkein. Tyypillisesti nuori työntekijä loukkaa työtapaturmassa kätensä, jalkansa, silmänsä tai selkänsä.

Jos vakuutusta ei oteta

Jos työnantaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa, se on velvollinen maksamaan laiminlyöntiajalta vakuutusmaksua vastaavan maksun sekä laiminlyöntimaksun.

Työntekijä on oikeutettu korvauksiin vakuutuksen puuttumisesta huolimatta

Jos työntekijälle sattuu työtapaturma, mutta työnantajalta puuttuu työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, TVK käsittelee vahinkotapahtuman ja maksaa kaikki lain mukaiset korvaukset, joihin tämä on lain mukaan oikeutettu.