Mineraalipöly- ja mineraalikuitualtisteisten ammattitautikuolemien määrä puolittuu

Ammattitaudin aiheuttamista kuolemista suurin osa on asbestin aiheuttamia. Asbestin käyttöä rajoitettiin jo vuosikymmeniä sitten, mutta viiveet altistumisten ja sairauksien ilmenemisen välillä ovat hyvin pitkiä. Asbestin aiheuttamaan ammattitautiin kuolee edelleen vuosittain noin 80-90 henkilöä. Määrän arvioidaan putoavan noin 50:een seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Tapaturmavakuutuskeskuksen analyysiin numero 26 on laadittu yhteenveto mineraalipöly- ja mineraalikuitualtisteisten kuolemaan johtaneista ammattitaudeista menneiden vuosikymmenien osalta. Lisäksi analyysissä esitetään karkean tason ennuste näiden altisteiden aiheuttamien ammattitautikuolemien lukumäärän kehityksestä seuraavien vuosikymmenien aikana.

Arvion mukaan seuraavan noin kymmenen vuoden aikana vuosittaisten asbestin aiheuttamista ammattitaudeista johtuvien kuolemien lukumäärä laskee sadasta noin puoleen. Tämän jälkeen kuolemantapausten määrä vähenee vielä noin vuoteen 2050 asti, minkä jälkeen ilmenevät asbestista johtuvat kuolin tapaukset lienevät enää yksittäisiä. Arvion toteutumisessa on ratkaisevaa vuoden 1956 jälkeen syntyneiden ikäluokkien tilanne, jos heillä ei tulevina vuosikymmeninä ilmene merkittävää määrää uusia asbestialtisteisia ammattitauteja, pitäisi ammattitautina korvattujen asbestista johtuvien kuolemien lukumäärä vaimeta noin vuoteen 2050 mennessä.

Lue tarkemmin analyysistä ja siinä käytetyistä aineistoista ja menetelmistä analyysista numero 26