Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus jäi työnantajilta ottamatta tiedonpuutteesta

Viime vuonna Tapaturmavakuutuskeskuksen valvonta totesi reilun 3 000 työnantajan jättäneen ottamatta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen kaikista valvotuista työnantajista. Yleisin syy velvollisuuden laiminlyöntiin oli se, ettei työnantaja ollut tiennyt vakuuttamisvelvollisuudestaan.

Vuonna 2023 Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) suorittamassa valvonnassa tutkittiin 6 415 työnantajaa, joista 3 196 todettiin laiminlyöneen työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisvelvollisuutensa.

Valvonnan tutkintaan ottamien työnantajien sekä todettujen laiminlyöntien määrä laski vuodesta 2022, jolloin TVK:n valvonta tutki yli 9 000 työnantajaa, joista noin 4 500 oli laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa.

Vaikka laiminlyöntejä todettiin nyt vähemmän, oli niitä kuitenkin enemmän kuin vuotta 2022 edeltäneinä vuosina.

Koska laiminlyöntejä todettiin vähemmän ja laiminlyöntiajat ovat ajantasaisen käsitellyn ansiosta lyhyitä, laski vakuuttamattomien töiden palkkojen määrä 33,7 miljoonaan euroon vuoden 2022 yli 50 miljoonasta eurosta.

Vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneet työnantajat maksoivat viime vuonna TVK:lle laiminlyöntimaksuja yhteensä 1,22 miljoonaa euroa.

Vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneiden työnantajien toimialojen välinen jakauma säilyi edeltävien vuosien kaltaisena. Muu palvelutoiminta, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä rakentamisen toimiala olivat vuonna 2023 edellisen vuoden tapaan toimialat, joissa laiminlyöntejä esiintyi eniten. Erot toimialojen välillä ovat kuitenkin pieniä.

”Valvonnan tulos ei ollut yllättävä. Vaikka lukumäärät laskivat edellisen poikkeuksellisen mittavan valvontavuoden jälkeen, ovat tulokset edellisiä vuosia vastaavat ja valvontamme on vakiintunutta ja tehokasta”, toteaa TVK:n valvonnan päällikkö Niina Laakso.

''
Vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneiden työnantajien
osuudet ja jakaantuminen 2023

TVK:lla lakisääteinen valvontatehtävä

TVK:n lakisääteisenä tehtävänä on valvoa työnantajien vakuuttamisvelvollisuuden täyttymistä. Tehtävä on säädetty TVK:lle työtapaturma- ja ammattitautilaissa.

TVK on tehnyt vakuuttamisvelvollisuuden valvontaa työtapaturma- ja ammattitautilain voimaan tulosta, vuodesta 2016 lähtien. Valvonnan kohteena ovat kaikki Suomessa palkkaa maksaneet työnantajat.

Pääasiallinen valvonnan toteuttamistapa on jälkikäteinen massavalvonta, missä TVK:n valvonta poimii tiedot palkkojen maksuista tulorekisteristä ja vertaa niitä vakuutusrekisterin tietoihin.

Jos työnantaja on ilmoittanut tulorekisteriin maksaneensa palkkoja, mutta vakuutusrekisteristä ei löydy tietoa työnantajan ottamasta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, TVK:n valvonta poimii tapauksen tarkempaan tarkasteluun.

Lue tarkemmin viime vuoden valvonnan tuloksista: TVK:n valvonnan vuoden 2023 analyysi, Työtapaturmatieto