Kuva -

Tarinoita korvaustilanteista

Miksi vakuutusyhtiö epäsi korvaukset? Miksi vakuutusyhtiö maksaa ensin korvauksia ja sitten lopettaa niiden maksamisen, vaikka sairausloma vielä jatkuu?

Alla tarinan muotoon kirjoitettuja tapausesimerkkejä käytännössä ongelmallisiksi koetuista työtapaturmien korvaustilanteista. Jokainen tarina on koostettu useista eri tosielämän tapauksista. Yksikään tarina ei ole sellaisenaan sattunut kenellekään.

Kipuoireyhtymä CRPS

CRPS (Complex regional pain syndrome) eli monimuotoinen paikallinen kipuoireyhtymä on raajan pitkäaikainen paikallinen kipuoireisto. Sille on ominaista tunnon ja motoriikan muutokset sekä autonomisen hermoston toiminnan poikkeavuus.

"Asiakasneuvoja A osallistui työantajan järjestämään virkistystapahtumaan. Yhteisleikissä A satutti vasemman olkapäänsä. Vakuutusyhtiö korvasi A:lle tutkimus- ja sairaanhoitokulut elokuuhun 2016 saakka ja myöhemmin myös tämän jälkeen. A:lle myönnettiin myös haittaraha."
Työtapaturmana korvattava CRPS -tarinan aikajana

Aivovamma

Aivovamma on päähän kohdistuneen tapaturman aiheuttama aivojen vaurio. Aivovamman aiheuttamien oireiden vaikeusaste vaihtelee huomattavasti. Suurin osa vammoista on lieviä ja toipuminen niistä on nopeaa. Kun aivovamman vakavuutta arvioidaan, mitataan tajuttomuuden kestoa ja syvyyttä, vammanjälkeisen muistiaukon pituutta, lääkärin tutkimuksissa todettuja keskushermostoperäisiä oireita ja löydöksiä sekä aivojen kuvantamistutkimusten tuloksia. (lähde: https://www.terveyskyla.fi/aivotalo/sairaudet/aivovammat

"45-vuotias palkkahallinnon asiantuntija V kompastui työpaikalla portaissa ja än sai aivovamman. Vakuutusyhtiö korvasi tutkimus- ja hoitokulut, ansionmenetyksen ja työkokeilun. Työkokeilun aikana V:lle sattui vapaa-ajalla uusi päähän kohdistunut tapaturma. Vakuutusyhtiö ei korvannut tähän tapaukseen liittyviä tutkimus- ja hoitokuluja."
Työtapaturmana korvattu aivovamma ja uusi pään vamma -tarinan aikajana

"35-vuotias henkilöstöhallinnossa työskentelevä M oli matkalla töihin, kun kuorma-auto yllättäen kääntyi hänen autonsa eteen. M sai aivovamman, jota seurasi kuntoutus ja työkokeilu. Myöhemmin M kykeni siirtymään täyteen työaikaan. Vakuutusyhtiö korvasi työtapaturmasta aiheutuneet kulut."

Työtapaturmana korvattu vakava aivovamma -tarinan aikajana

Kosteusmikrobin aiheuttama astma ammattitautina

Kosteusvaurioastma voidaan todeta ammattiastmaksi, kun astman diagnoosi tehdään erikoissairaanhoidon yksikössä ja astma todetaan Käypä hoito -suosituksen mukaisesti ja voidaan osoittaa, että potilas on altistunut merkittävästi kosteusmikrobeille, potilaan oireet ilmenevät ja pahenevat oireille altistavassa ympäristössä sekä potilaan oireiden ja ympäristön välillä on syy-yhteys, joka todetaan PEF -työpaikkaseurannan avulla.

"Perusterve 35-vuotias röntgenhoitaja H altistui työpaikallaan kosteusvauriomikrobeille ja sairastui astmaan. Vakuutusyhtiö totesi, että kyseessä on ammattiastma ja korvasi aiheutuneet kulut ja haitan."
Kosteusmikrobin aiheuttama astma -tarinan aikajana

"40-vuotias lastentarhanopettaja O joutui sairaalahoitoon hengenahdistuksen takia. Hänellä todettiin astma. Tutkimusten jälkeen vakuutusyhtiö totesi, että kyseessä on ammattiastma mutta katsoi, että työpaikan saneeratuissa tiloissa tapahtuva oireilu ei johdu korvattavasta ammattiastmasta."
Kosteusmikrobin aiheuttama astma, oireet eivät ammattiastmasta johtuvia -tarinan aikajana

Homepölykeuhko ammattitautina

Homepölykeuhkon eli allergisen alveoliitin aiheuttaa tavallisimmin maataloustyössä käsiteltävät homeiset heinät ja oljet tai hakepöly. Oireita ovat hengenahdistus, yskä ja kuume, jotka alkavat yleensä 4‑8 tuntia homepölylle altistumisen jälkeen.

Kun ammattitautikorvattavuutta arvioidaan, on oleellista tietää, onko altistuminen homepölylle tapahtunut työtehtävissä. Jos homepölykeuhkosairaus johtuu työperäisestä altistumisesta, se korvataan ammattitautina.

Tarina homepölykeuhkoon sairastumisesta

"76-vuotias maanviljelijä M jäi eläkkeelle yli 40 työvuoden jälkeen. Tämän jälkeen hänellä alkoi esiintyä hengitysoireita, jotka diagnosoitiin myöhemmin homepölykeuhkoksi. Vakuutuslaitos ei aluksi luokitellut sairautta ammattitaudiksi mutta korvasi sen myöhemmin."
Homepölykeuhko ammattitautina -aikajana

Polvivammat

Polvinivel muodostuu reisiluun ja sääriluun välisestä nivelestä sekä polvilumpion ja reisiluun välisestä nivelestä. Polvi kipeytyy ja vaurioituu herkästi erilaisten venähdysten ja iskuvammojen seurauksena. Kantavana nivelenä se on myös altis kulumasairauksille. Lievä venähdys tai isku polveen voi aloittaa kuluneessa polvessa hankalan kipukierteen, vaikka muutoin siinä ei olisi ollut aiemmin mitään oireita.

Tarina polven vammautumisesta

"55-vuotias rakennusmies A astui kotimatkalla tiellä olleeseen kuoppaan. Kaatumisen seurauksena polvi venähti. Vakuutusyhtiö korvasi venähdyksestä aiheutuvat kustannukset mutta ei korvannut polvessa todetun nivelrikon aiheuttamia kuluja."
Polvitarinan aikajanalle

Olkapäävammat

Olkapää on ihmisen liikkuvin nivel. Olkapäätä ympäröi usean lihaksen jänteistä muodostunut kiertäjäkalvosin, joka on altis repeämään esimerkiksi kaaduttaessa loitonnetun käden varaan tai muun voimakasenergisen vaurion seurauksena. Osittaiset kiertäjäkalvosimen repeämät voivat parantua oireettomiksi, mutta useimmiten täydelliset repeämät vaativat korjausleikkauksen.

Olkapää on altis myös rappeumasairauden kehittymiselle. Näitä melko yleisiä sairausperäisiä vaurioita ei korvata tapaturmavakuutuksesta, koska vakuutusyhtiön vastuulle kuuluu vain tapaturman seurausten korvaaminen.

Olkapäätarinat

Olkapäätarina 1 (Tarinan aikajana aukeaa uuteen ikkunaan)

"Maaliskuun liukkaat kelit yllättivät. Kiinteistöhuollossa työskentelevä huoltomies H (s. 1978) liukastui työpaikan pihalla ja satutti olkapäänsä. Huoltomies H jäi sairauslomalle..." 

Olkapäätarina 2 (Tarinan aikajana aukeaa uuteen ikkunaan)

"Prosessityöntekijä P (s. 1960) kompastui työpaikallaan ja loukkasi vasemman käden peukalon ja olkapään..." 

Olkapäätarina 3 (Tarinan aikajana aukeaa uuteen ikkunaan)

"Toimistosihteeri R (s.1962) kurottautui ottamaan painavahkoa kansiota, joka harmillisesti lipesi hänen otteestaan ja tippui lattialle. R horjahti ja olkapäässä tuntui kipua. Olkapää ei parantunut toivotulla tavalla..."

23.12.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;